Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 3) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 3) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4 (có đáp án): Quyền bình đẳng của công dân (phần 3) (có đáp án)

  • 325 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Vốn là người gia trưởng nên sau khi kết hôn, anh H bắt vợ nghỉ làm để ở nhà lo việc gia đình và chăm sóc bố mẹ chồng. Trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Vốn là người gia trưởng nên sau khi kết hôn, anh H bắt vợ nghỉ làm để ở nhà lo việc gia đình và chăm sóc bố mẹ chồng. Trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.


Câu 4:

Do muốn giảm chi phí sản xuất nên doanh nghiệp A đã không xây dựng hệ thống xử lý chất thải, các chất thải của doanh nghiệp thải trực tiếp ra sông gây ô nhiễm trầm trọng. Doanh nghiệp A đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Doanh nghiệp A đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong lĩnh vực kinh doanh, vì xử lý chất thải đảm bảo an toàn là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp.


Câu 5:

Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Anh M và bà B vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình vì, anh M bắt vợ phải ở nhà không được đi làm theo ý cá nhân, bà B nói xấu và làm ảnh hưởng đến danh dự của con dâu là chị X.


Câu 6:

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định mọi công dân đều bình đẳng trước

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.


Câu 7:

Mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật được hiểu là công dân bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật được hiểu là công dân bình đẳng trước pháp luật.


Câu 8:

Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật được hiểu là mọi công dân đều bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật được hiểu là mọi công dân đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.


Câu 9:

Quyền của công dân không tách rời

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.


Câu 10:

Quyền và nghĩa vụ của công dân 

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc , giới tính , tôn giáo, giàu nghèo. 


Câu 11:

Quyền và nghĩa vụ của công dân sẽ

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền và nghĩa vụ của công dân sẽ  không bị phân biệt bởi giàu nghèo, thành phần, đại vị xã hội, giới tính.


Câu 12:

Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau.


Câu 13:

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định mọi người có nghĩa vụ tôn trọng

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.


Câu 14:

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định công dân có trách nhiệm thực hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.


Câu 15:

Pháp luật nước ta nghiêm cấm

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Pháp luật nước ta nghiêm cấm phân biệt trách nhiệm về mặt pháp lí.


Câu 16:

Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng ,hoàn cảnh,điều kiện của mỗi người.


Câu 17:

Bình đẳng trong kinh doanh là mọi cá nhân, tổ chức khi lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Bình đẳng trong kinh doanh là mọi cá nhân, tổ chức khi lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.


Câu 18:

Mọi cá nhân, tổ chức lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật được hiểu là mọi cá nhân tổ chức đều bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi cá nhân, tổ chức lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật được hiểu là mọi cá nhân tổ chức đều bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 19:

Nội dung nào sau đây không thể hiện sự bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên đầu tư, được tạo điều kiện vay vốn với lãi suất thấp hơn so với các doanh nghiệp tư nhân là nội dung không thể hiện sự bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 20:

Nội dung nào sau đây không thể hiện sự bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn nhận được nhiều ưu đãi hơn trong khi nộp thuế ít hơn so với các doanh nghiệp trong nước là nội dung không thể hiện sự bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 21:

Trường hợp sau đay thể hiện sự không bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Doanh nghiệp C đầu tư rất nhiều tiền để xử lí, làm sạch chất thải trước khi xả ra môi trường, còn Doanh nghiệp X thì tiết kiệm chi phí bằng cách xả thẳng chất thải chưa qua xử lí ra môi trường trái với bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình kinh doanh.


Câu 22:

Doanh nghiệp nào sau đây đã thực hiện đúng nghĩa vụ trong quá trình kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Doanh nghiệp C áp dụng nhiều sáng kiến để tiết kiệm điện, nước và không gây ô nhiễm môi trường đã thực hiện đúng nghĩa vụ trong quá trình kinh doanh


Câu 23:

Ngành, nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Kinh doanh vàng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


Câu 24:

Ngành, nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Sản xuất con dấu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


Câu 25:

Ngành, nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành, nghề kinh doanh không cần có điều kiện?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Kinh doanh củi than từ gỗ là ngành, nghề kinh doanh không cần có điều kiện.


Câu 26:

Ở nước ta, ngành, nghề nào sau đây không bị cấm kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Kinh doanh casino là ngành, nghề không bị cấm kinh doanh.


Câu 27:

Vợ chồng cùng bàn bạc và lựa chọn nơi cư trú là thực hiện quyền bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Vợ chồng cùng bàn bạc và lựa chọn nơi cư trú là thực hiện quyền bình đẳng trong quan hệ nhân thân.


Câu 28:

Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện trong

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện trong nội dung hợp đồng lao động.


Câu 29:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm quan hệ xã hội.


Câu 30:

Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng anh A vẫn tự ý buôn bán thuốc lá ngoại, rượu ngoại và để tránh bị phát hiện anh đã thuê trẻ vị thành niên đi đưa hàng. Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh và lao động.


Câu 31:

Vợ chồng anh B bắt con gái phải lấy người chồng ngoại quốc với hy vọng cả gia đình sẽ định cư ở nước ngoài. Vợ chồng anh B đã vi phạm quyền bình đẳng trong nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Vợ chồng anh B bắt con gái phải lấy người chồng ngoại quốc với hy vọng cả gia đình sẽ định cư ở nước ngoài. Vợ chồng anh B đã vi phạm quyền bình đẳng trong nội dung hôn nhân, gia đình.


Câu 32:

Tuy có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng khi nộp hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp tư nhân, chị A không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình, chị A cần lựa chọn cách làm nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình, chị A cần báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương