Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản có đáp án (P1) (có đáp án)

  • 1038 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 2:

Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì

Xem đáp án
 
 

Đáp án: A

Lời giải: Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì ai cũng có quyền bắt.


Câu 3:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm đến sức khỏe của người khác.


Câu 5:

Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bắt người trong trường hợp có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát là đúng pháp luật.


Câu 6:

Đối với những người nào dưới đây thì ai cũng có quyền bắt người và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Đối với những người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt người và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.


Câu 7:

Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 8:

Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết.


Câu 9:

Pháp luật cho phép khám chỗ ở của công dân trong trường hợp nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật cho phép khám chỗ ở của công dân trong trường hợp cần bắt người đang bị truy nã hoặc người tội phạm đang lẩn tránh ở đó.


Câu 10:

Chủ thể nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận.


Câu 11:

Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu xây dựng trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học.


Câu 12:

Công dân có thể phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học tại thời điểm nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Công dân có thể phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học tại các cuộc họp ở cơ quan, trường học.


Câu 13:

Khám chỗ ở đúng pháp luật là khám trong trường hợp

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Khám chỗ ở đúng pháp luật là khám trong trường hợp được pháp luật cho phép.


Câu 14:

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Câu 15:

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi tự ý vào chỗ ở của hàng xóm để tìm đồ vật bị mất vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.


Câu 16:

C và D cãi nhau, C dùng lời lẽ xúc phạm D trước các bạn trong lớp. Hành vi của C đã xâm phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: C và D cãi nhau, C dùng lời lẽ xúc phạm D trước các bạn trong lớp. Hành vi của C đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


Câu 17:

A là sinh viên ở cùng với B. Trong lúc B không có nhà, A đã đọc thư bố mẹ gửi cho B. Hành vi này của A đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của B?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Hành vi này của A đã xâm phạm tới quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín.


Câu 18:

Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Hành vi bịa đặt, tung tin xấu về người khác trên Facebook xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


Câu 19:

Vì mâu thuẫn cá nhân, 3 học sinh của trường X đã cùng đánh hội đồng bạn M sau giờ tan học. Hành vi của 3 bạn này đã xâm phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Hành vi của 3 bạn này đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.


Câu 20:

Biết N xem trộm Email của mình, S không biết xử sự như thế nào. Nếu là S, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây để vừa bảo vệ quyền lợi của mình và vừa phù hợp với pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Nếu là S, em nên trực tiếp nói chuyện và nhắc N không nên làm như thế nữa để vừa bảo vệ quyền lợi của mình và vừa phù hợp với pháp luật.


Câu 21:

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang là quy định về quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang là quy định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 22:

Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã kiến nghị với cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Đây là biểu hiện quyền tự do ngôn luận.


Câu 23:

Hành vi tự ý bắt và giam, giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc nghi ngờ không có căn cứ là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi tự ý bắt và giam, giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc nghi ngờ không có căn cứ là hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 24:

Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.


Câu 25:

Không ai được xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác là nội dung quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Không ai được xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác là nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương