Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân có đáp án (P1) (có đáp án)

  • 674 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

lời giải; Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền sáng tạo của công dân.


Câu 2:

Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tai năng. 


Câu 3:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích.


Câu 4:

Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền được phát triển của công dân.


Câu 5:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung quyền học bất cứ nghành nghề nào mình thích.


Câu 6:

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải; Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung kiến nghị với các cơ quan, trường học.


Câu 7:

Là học sinh giỏi xếp đầu khối, H đã được tuyển thẳng vào học ở trường Chuyên của tỉnh. Vậy, H đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Là học sinh giỏi xếp đầu khối, H đã được tuyển thẳng vào học ở trường Chuyên của tỉnh. Vậy, H đã được hưởng quyền được phát triển của công dân.


Câu 8:

Công dân có quyền học ở các cấp /bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân có quyền học ở các cấp /bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện quyền học không hạn chế.


Câu 9:

Việc học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền bình đẳng về cơ hội học tập.


Câu 10:

Quyền học không hạn chế của công dân là công nhận công dân có quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Quyền học không hạn chế của công dân là công nhận công dân có quyền học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.


Câu 11:

Sau mấy năm làm công nhân, anh Đ vào học hệ Đại học tại chức. Vậy, anh Đ đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Sau mấy năm làm công nhân, anh Đ vào học hệ Đại học tại chức. Vậy, anh Đ đã thực hiện quyền  học thường xuyên.


Câu 12:

Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải:  Ưu tiên chọn trường đại học cho tất cả mọi người không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công dân.


Câu 13:

Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền được phát triển. 


Câu 14:

Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Vậy, anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Vậy, anh B đã thực hiện quyền sáng tạo của công dân.


Câu 15:

Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền sáng tạo của công dân.


Câu 16:

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Những học sinh nghèo được miễn giảm học phí không thuộc quyền được phát triển của công dân.


Câu 17:

Việc công dân học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Việc công dân học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của quyền học tập của công dân.


Câu 18:

Khẳng định nào dưới đây là đúng về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân có quyền học không hạn chế thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển là đúng về quyền học tập của công dân.


Câu 19:

Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền học thường xuyên, học suốt đời.


Câu 20:

D múa rất đẹp và đã giành giải thưởng quốc gia về biểu diễn nghệ thuật múa, vì vậy D được tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật. Vậy, D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: D múa rất đẹp và đã giành giải thưởng quốc gia về biểu diễn nghệ thuật múa, vì vậy D được tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật. Vậy, D đã được hưởng quyền được khuyến khích, bổi dưỡng để phát triển tài năng. 


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương