IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước Phần 1 (có đáp án)

  • 546 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.


Câu 2:

Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp là cán bộ, công chức nhà nước  không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.


Câu 3:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là 

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có thể hoạt động kinh doanh.


Câu 4:

Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế là quan trọng nhất.


Câu 5:

Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 


Câu 6:

Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Ở nước ta hiện nay, tổ chức, cá nhân theo quy dịnh của Luật Doanh nghiệp có quyền thành lập doanh nghiệp.


Câu 7:

Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ công khai thu nhập trên báo chí.


Câu 8:

Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải; Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.


Câu 9:

Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.


Câu 10:

Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.


Câu 11:

Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có bài trừ nạn ma túy, mại dâm.


Câu 12:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.


Câu 13:

Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.


Câu 14:

Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.


Câu 15:

Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp để có thể đăng ký mở cửa hàng.


Câu 16:

Đ bị Công an bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Đ đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Đ bị Công an bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Đ đã vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.


Câu 17:

C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.


Câu 18:

Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. Vậy công ty A đã vi phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. Vậy công ty A đã vi phạm nghĩa vụ của người kinh doanh.


Câu 19:

Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào địa bàn kinh doanh mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau.


Câu 20:

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, L xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng ký doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Trường hợp này, L chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược là lí do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh.


Câu 21:

Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.


Câu 22:

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, anh M có ý định mở Văn phòng Luật sư. Trường hợp này, anh M cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở Văn phòng Luật sư ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, anh M có ý định mở Văn phòng Luật sư. Trường hợp này, anh M cần có chứng chỉ hành nghề luật sư để có thể đăng ký mở Văn phòng Luật sư.


Câu 23:

Một số bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về học sinh đang học lớp 12 có phải đăng ký nghĩa vụ quận sự hay không. Trong trường hợp này, nhận định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký là nhận định đúng về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.


Câu 24:

Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh.


Câu 25:

Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước mắm chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước mắm chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới pháp luật bảo vệ quyền lọi người tiêu dùng.


Câu 26:

Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.


Câu 27:

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mọi công dân.


Câu 28:

Trong quá trình sản xuất, Nhà máy sản xuất phân bón K đã xả chất thải chưa qua xử lý nên đã gây ô nhiễm nặng cho môi trường. Trong trường hợp này, Nhà máy sản xuất phân bón K đã vi phạm pháp luật nào trong sản xuất kinh doanh 

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Trong quá trình sản xuất, Nhà máy sản xuất phân bón K đã xả chất thải chưa qua xử lý nên đã gây ô nhiễm nặng cho môi trường. Trong trường hợp này, Nhà máy sản xuất phân bón K đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.


Câu 29:

Công ty A và công ty B sản xuất hai mặt hàng khác nhau nên phải đóng thuế với mức thuế khác nhau. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải; Công ty A và công ty B sản xuất hai mặt hàng khác nhau nên phải đóng thuế với mức thuế khác nhau. Căn cứ vào yếu tố ngành nghề kinh doanh mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau.


Câu 30:

Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Câu 31:

Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: trường hợp trên, căn cứ vào địa bàn kinh doanh mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau.


Câu 32:

C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương