Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2) (P1) (có đáp án)

  • 593 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.


Câu 2:

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng bền vững.


Câu 3:

Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.


Câu 4:

Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là

Xem đáp án
 

Đáp án : B

Lời giải: Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là pháp luật


Câu 5:

Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.


Câu 6:

Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước sử dụng thuế để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.


Câu 7:

Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực kinh tế.


Câu 8:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

Xem đáp án
 

Đáp án : A

Lời giải: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 


Câu 9:

Theo Luật Doanh nghiệp, đối tượng nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Theo Luật Doanh nghiệp, cán bộ, công chức nhà nước không được thành lập và quản lý doanh nghiệp


Câu 10:

Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là

Xem đáp án
 

Đáp án : B

Lời giải: Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là từ 17 tuổi đến 27 tuổi.


Câu 11:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.


Câu 12:

Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định nhằm

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.


Câu 13:

Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có bài trừ nạn ma túy, mại dâm.


Câu 14:

Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.


Câu 15:

Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Tạo ra nhiều việc làm mới là biện pháp được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo.


Câu 16:

Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước, Đảng và nhà nước ta có chủ trương

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước, Đảng và nhà nước ta có chủ trương hạn chế gia tăng dân số.


Câu 17:

Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp lệnh Dân số.


Câu 18:

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong Luật Phòng, chống ma túy và pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.


Câu 19:

Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp để có thể đăng ký mở cửa hàng.


Câu 20:

Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Căn cứ vào yếu tố địa bàn kinh doanh mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau, vì những vùng núi sẽ được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện hơn nên mức thuế sẽ thấp hơn vùng đồng bằng.


Câu 21:

Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Câu 22:

Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Câu 23:

Phân chia trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Phân chia trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở tính chất, mức độ vi phạm.


Câu 24:

Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.


Câu 25:

Để bảo vệ môi trường, công dân có trách nhiệm

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Để bảo vệ môi trường, công dân có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương