Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân 50 câu Trắc nghiệm pháp luật với sự phát triển của đất nước (có đáp án)

50 câu Trắc nghiệm pháp luật với sự phát triển của đất nước (có đáp án)

Pháp luật với sự phát triển của đất nước (phần 1) (có đáp án)

  • 1326 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải; Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung bồi dưỡng phát triển tài năng.


Câu 2:

Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân dự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này.những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

Xem đáp án
 

Đáp án C

Lời giải: Trong trường hợp này mẹ Q, ông P, ông T đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta.


Câu 6:

Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 


Câu 7:

Để bảo vệ môi trường, mỗi công dân phải có trách nhiệm

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải: Để bảo vệ môi trường, mỗi công dân phải có trách nhiệm thực hiện các qui định của pháp luật về môi trường.


Câu 8:

Pháp luật nước ta quy định, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải: Pháp luật nước ta quy định, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi công dân.


Câu 9:

Đối với các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì pháp luật nước ta

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Đối với các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì pháp luật nước ta ngăn cấm. 


Câu 10:

Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh


Câu 11:

Một thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh cần phải có

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải: Một thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh cần phải có giấy phép kinh doanh. 


Câu 12:

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân đều có quyền

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân đều có quyền kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm.


Câu 13:

Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của

Xem đáp án
 

Đáp án A

Lời giải: Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam.


Câu 14:

Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực xã hội.


Câu 15:

Một đất nước phát triển bền vững là một đất nuớc có sự phát triển liên tục về kinh tế, có sự ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ, cải thiện và có 

Xem đáp án
 

Đáp án A

Lời giải: Một đất nước phát triển bền vững là một đất nuớc có sự phát triển liên tục về kinh tế, có sự ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ, cải thiện và có nền quốc phòng và an ninh vững chắc. 


Câu 16:

Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015 là

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015 là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.


Câu 17:

Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh.


Câu 18:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì  được đăng kí kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Công dân đủ 18 tuổi trở lên thì được đăng kí kinh doanh.


Câu 19:

Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh bằng nhiều giải pháp để

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh bằng nhiều giải pháp để tạo ra nhiều việc làm mới. 


Câu 20:

Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án B

Lời giải: Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân.


Câu 21:

Sự gia tăng dân số nhanh là một trong các nguyên nhân làm cho việc phát triển kinh tế trở nên

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Sự gia tăng dân số nhanh là một trong các nguyên nhân làm cho việc phát triển kinh tế trở nên không bền vững.      


Câu 22:

Phát biểu nào sau đây là sai về chính sách của nhà nước trong việc phòng chống tệ nạn xã hội?

Xem đáp án
 

Đáp án D

Lời giải: Khuyến khích buôn lậu để tăng lợi nhuận sai về chính sách của nhà nước trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.


Câu 23:

Trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau, hoạt động bảo vệ môi trường nào được xác định là có tầm quan trọng đặc biệt?

Xem đáp án
 

Đáp án D

Lời giải: Bảo vệ rừng có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động bảo vệ môi trường vì diện tích rừng nước ta đang dần bị thu hẹp.


Câu 24:

Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải

Xem đáp án
 

Đáp án A

Lời giải: Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải nộp thuế cho Nhà nước.


Câu 25:

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà lực lượng nòng cốt là 

Xem đáp án
 

Đáp án B

Lời giải: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà lực lượng nòng cốt là quân đội nhân dân và công an nhân dân. 


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương