Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 718 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 19:

Công dân được học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau thuộc nội dung?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Quyền sáng tạo bao gồm?

Xem đáp án

Đáp án: D

 


Câu 21:

Một thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh cần phải có:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 22:

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân đều có quyền:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 23:

Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 24:

Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 25:

Một đất nước phát triển bền vững là một đất nuớc có sự phát triển liên tục về kinh tế, có sự ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ, cải thiện và có:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 26:

Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015 là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 27:

Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công dân?

Xem đáp án

Đáp án:  B


Câu 29:

Việc công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 30:

Khẳng định nào dưới đây đúng về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 31:

Thực hiện tốt quyền phát triển sẽ đem lại:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 33:

Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là nội dung quyền nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 35:

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 36:

Việc nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 37:

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 38:

Trường hợp nào sau đây không được thực hiện quyền bầu cử?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 39:

Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua cơ quan đại biểu của mình là thực thi hình thức dân chủ nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 40:

Trong quá trình bầu cử, trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay