Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 3) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 3) (có đáp án)

0/25 Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 3) (có đáp án)

  • 410 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, hành vi sản xuất, tàng trữ chất ma túy, tiền chất, thuốc hướng thần bị nghiêm cấm.


Câu 2:

Theo pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Theo pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, hành vi tổ chức hoạt động mại dâm bị nghiêm cấm.


Câu 3:

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi nào dưới đây phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, nam đủ 17 tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự.


Câu 4:

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mọi công dân.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh.


Câu 6:

Sau khi phát hiện ra hộp sữa vừa mới mua ở siêu thị đã hết hạn sử dụng, anh X quay lại để trình bày. Lãnh đạo siêu thị đã tiếp nhận sự việc, xin lỗi và bồi thường sản phẩm. Việc làm này của siêu thị là thể hiện nhiệm vụ nào của người sản xuất, kinh doanh ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc làm này của siêu thị là thể hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của người sản xuất, kinh doanh.


Câu 7:

Do bị bạn bè rủ rê, H đã một số lần thử hút thuốc có chứa chất ma túy. Hành vi sử dụng ma túy của H đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Do bị bạn bè rủ rê, H đã một số lần thử hút thuốc có chứa chất ma túy. Hành vi sử dụng ma túy của H đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực phòng , chống tệ nạn xã hội.


Câu 8:

Tổ chức thực hiện cuộc vận động "toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại" là góp phần thực hiện công tác nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải; Tổ chức thực hiện cuộc vận động "toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại" là góp phần thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Câu 9:

Nước thải Nhà máy Y đã được xử lí đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, Công ty Y đã

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nước thải Nhà máy Y đã được xử lí đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, Công ty Y đã thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.


Câu 10:

Nước thải chưa được xử lí của Nhà máy G đã được xả thẳng ra khu dân cư xung quanh. Trong trường hợp này, nhà máy G đã vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nào ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Nước thải chưa được xử lí của Nhà máy G đã được xả thẳng ra khu dân cư xung quanh. Trong trường hợp này, nhà máy G đã vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.


Câu 11:

Ông A đốt rừng làm nương rãy khiến gần một héc-ta rừng phòng vệ đầu nguồn bị cháy. Hành vi của ông A là đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Ông A đốt rừng làm nương rãy khiến gần một héc-ta rừng phòng vệ đầu nguồn bị cháy. Hành vi của ông A là đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng.


Câu 12:

Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, Công ty D đã đền bù cho dù những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lí chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của Công ty D hướng đến mục đích nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, Công ty D đã đền bù cho dù những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lí chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của Công ty D hướng đến mục đích bảo vệ môi trường.


Câu 13:

Hưởng ứng chương trình " Góp cờ tổ quốc cho Trường Sa" , trường THPT B đã phát động phong trào góp cờ trong toàn trường.Phong trào này nhằm góp phần giáo dục cho công dân học sinh về nghĩa vụ nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Hưởng ứng chương trình " Góp cờ tổ quốc cho Trường Sa" , trường THPT B đã phát động phong trào góp cờ trong toàn trường.Phong trào này nhằm góp phần giáo dục cho công dân học sinh về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


Câu 14:

Thời gian qua, Hội cựu chiến binh đã phát động trong mọi tầng lớp nhân dân phong trào "Góp cờ Tổ quốc cho Trường Sa". Phong trào này cho thấy bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Thời gian qua, Hội cựu chiến binh đã phát động trong mọi tầng lớp nhân dân phong trào "Góp cờ Tổ quốc cho Trường Sa". Phong trào này cho thấy bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của toàn dân ta.


Câu 15:

Ông T bắt được một con rùa biển thuộc danh mục động vật quý hiếm của nhà nước cấm kinh doanh nhưng lại rao bán. Hành vi này của ông T vi phạm pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Ông T bắt được một con rùa biển thuộc danh mục động vật quý hiếm của nhà nước cấm kinh doanh nhưng lại rao bán. Hành vi này của ông T vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Câu 16:

Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật cho phép.


Câu 17:

Trường hợp nào dưới đây không được đăng ký kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Người chưa thành niên không được đăng ký kinh doanh.


Câu 18:

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự đối với nữ (có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu chuyên môn của Quân đội nhân dân) là

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự đối với nữ (có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu chuyên môn của Quân đội nhân dân) là đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.


Câu 19:

Là nam đủ tuôi đăng kí nghĩa vụ quân sự em nên

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Là nam đủ tuôi đăng kí nghĩa vụ quân sự em nên chủ động tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự.


Câu 20:

Nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh bao gồm:

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh bao gồm: nộp thuế, bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh; kinh doanh đúng ngành nghề trong giấy phép kinh doanh.


Câu 21:

Các biện pháp kinh tế - tài chính để Nhà nước xóa đói, giảm nghèo không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Các biện pháp kinh tế - tài chính để Nhà nước xóa đói, giảm nghèo không bao gồm bình ổn mật độ dân số.


Câu 22:

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên.


Câu 23:

Trong bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng có tầm quan trọng

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Trong bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng có tầm quan trọng đặc biệt.


Câu 24:

Mức phạt nhẹ nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mức phạt nhẹ nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là xử lí hành chính.


Câu 25:

Mức phạt nặng nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Mức phạt nặng nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là xử lí hình sự.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương