Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

  • 712 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Yếu tố nào tạo nên nội dung của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Các đặc trưng của pháp luật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đặc trưng nào của pháp luật để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật thể hiện ở đặc trưng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Đặc trưng nào của pháp luật để phân biệt pháp luật và đạo đức?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 6:

Bản chất của pháp luật là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 7:

Nhà nước đại diện cho giai cấp nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Pháp luật mang bản chất xã hội vì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Pháp luật do quan hệ nào quy định?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 10:

Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị được thể hiện tập trung trong mối quan hệ nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 11:

Giá trị cơ bản nhất của pháp luật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 12:

Quản lí bằng pháp luật là phương pháp như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 13:

Quản lí bằng pháp luật là phương pháp như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 14:

Đối với công dân, pháp luật có vai trò?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 15:

Công dân được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thông qua các luật?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 16:

Nhà nước quản lí xã hội bằng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 17:

Anh X lái xe máy lưu thông đúng luật, chị V đang vội đi đón con nên đi ngược chiều và lao phải anh X (giám định là 10%). Trong trường hợp này chị V sẽ bị xử phạt như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 18:

Sinh viên H thuê nhà trọ nhà bà B, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H đã chậm tiền nhà trọ của bà B 1 tuần. Nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không thấy B trả tiền phòng trọ nên bà B đã khóa cửa nhốt H. Bà B đã vi phạm quyền gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Người khám xét trái phép chỗ ở của người khác bị phạt tù nhiều nhất là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay