Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

  • 713 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 6:

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 11:

Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 13:

Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay