Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Giáo dục thể chất Trắc nghiệm GDTC 7 Bài 3: Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát có đáp án

Trắc nghiệm GDTC 7 Bài 3: Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát có đáp án

Trắc nghiệm GDTC 7 Bài 3: Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát có đáp án

  • 254 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mục tiêu của bài học là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Mục tiêu và yêu cầu của bài học bao gồm: Thực hiện được giai đoạn bay trên không, thực hiện được giai đoạn rơi xuống cát, tích cực, chủ động giữ gìn an toàn cho bản thân và các bạn.


Câu 2:

Các bài tập khởi động chung bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Các bài tập khởi động chung bao gồm: Chạy chậm theo địa hình tự nhiên và xoay các khớp.


Câu 3:

Các bài tập khởi động chuyên môn bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Các bài tập khởi động chuyên môn bao gồm: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đứng tại chỗ đá lăng chân trước, sau, chạy đạp sau cự li 7-10m, chạy tăng tốc độ cự li 10-15m, chạy đà 1-3 bước, giậm nhảy bước bộ liên tục cự li 10-15m.


Câu 4:

Để tiến hành tập luyện hiệu quả, nên ăn uống như thế nào trước khi tập?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Để tiến hành tập luyện hiệu quả, nên ăn nhẹ, uống nhẹ trước khi tập để không bị xóc bụng dẫn đến khó chịu khi tập luyện.


Câu 5:

Kết thúc giậm nhảy, cơ thể rời đất ở tư thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Kết thúc giậm nhảy, cơ thể rời đất ở tư thế bước bộ trên không.


Câu 6:

Sau khi cơ thể rời đất ở tư thế bước bộ, động tác tiếp theo phải thực hiện là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Sau khi cơ thể rời đất ở tư thế bước bộ, thu chân giậm về phía trước cùng với chân lăng.


Câu 7:

Trước khi rơi xuống cát, hai chân để trong tư thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Trước khi rơi xuống cát, hai chân duỗi ra trước.


Câu 8:

Trước khi rơi xuống cát, hai tay để như thế nào nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Trước khi rơi xuống cát, hai tay đánh thẳng từ trên ra trước, xuống dưới và ra sau.


Câu 9:

Khi rơi xuống cát, cần làm gì để giảm chấn động cho cơ thể?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Khi rơi xuống cát, gập nhanh chân ở khớp gối để giảm chấn động cho cơ thể.


Câu 10:

Khi rơi xuống cát, cần làm gì để cơ thể không ngả ra sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Khi rơi xuống cát, thân trên gập ra trước, ngực áp sát đùi để cơ thể không ngả ra sau.


Câu 11:

Khi rơi xuống cát, hai tay thực hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Khi rơi xuống cát, thân trên gập ra trước, ngực áp sát đùi để cơ thể không ngả ra sau, hai tay đồng thời vươn ra trước về phía hai bàn chân.


Câu 12:

Góc độ giậm nhảy hợp lý của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Góc độ giậm nhảy hợp lý của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi là góc 70-80 độ.


Câu 13:

Cần chú ý những điểm nào ở giai đoạn rơi xuống đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Ở giai đoạn rơi xuống đất, hai chân cùng chạm đất, chùng chân lăng để giảm chấn động.


Câu 14:

Trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi thì giai đoạn nào là giai đoạn quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi giai đoạn chạy đà là quan trọng nhất vì giai đoạn này sẽ quyết định độ xa mà mình nhảy được.


Câu 15:

Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi giai đoạn chạy đà là quan trọng nhất vì giai đoạn này sẽ quyết định độ xa mà mình nhảy được.


Bắt đầu thi ngay