IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Chủ đề 1: Tính chất của kim loại (có đáp án)

Chủ đề 1: Tính chất của kim loại (có đáp án)

Chủ đề 1: Tính chất của kim loại (có đáp án)

  • 302 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất vật lý nào là đặc trưng của kim loại.

Xem đáp án

Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim


Câu 2:

Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2: Ba, Cu, Mg, Zn.

Xem đáp án

Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại dùng làm sạch dung dịch ZnCl­2 là: Zn.

Do có phản ứng Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Lọc kết tủa ta thu được dd ZnCl2 tinh khiết


Câu 3:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu

Đáp án A


Câu 4:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án

Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ

Vì Al phản ứng được với dd bazơ

Đáp án B


Câu 5:

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

Đáp án D


Câu 6:

Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:

Xem đáp án

Cặp xảy ra phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Đáp án B


Câu 7:

Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

Xem đáp án

Nhóm kim loại có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: K, Na, Ca, Ba

Đáp án A loại vì có Cu

Đáp án B loại vì có Cu và Zn

Đáp án C loại vì có Zn

Đáp án D


Câu 8:

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

Xem đáp án

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên lần lượt là NaOH và HCl

Al tan trong NaOH có khí

Mg tan trong HCl có khí

Cu không phản ứng với chất nào

Đáp án A


Câu 9:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Mệnh đề đúng: Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ

Đáp án C


Câu 10:

Mệnh đề nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Mệnh đề đúng: Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.

Đáp án C


Câu 11:

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn. Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất: Cu, Ag

Đáp án D


Câu 12:

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

Xem đáp án

Các nhóm kim loại nào phản ứng với HCl sinh ra khí H2: Mg, K, Fe, Al, Na

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương