Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Chủ đề 1: Tính chất của phi kim (Có đáp án)

Chủ đề 1: Tính chất của phi kim (Có đáp án)

Chủ đề 1: Tính chất của phi kim (Có đáp án)

  • 254 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất hóa học của phi kim:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chọn câu đúng 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tính chất của khí clo

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm thường có lẫn tạp chất là hơi nước và axit clohidric. Có thể thu được clo tinh khiết bằng cách dẫn hỗn hợp qua:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Khi kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với khí clo sẽ tạo ra muối clorua của kim loại có hóa trị:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Nước clo là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

CHỦ ĐỀ thù hình của nguyên tố là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

CO có tính chất:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 9:

Trong các cặp chất sau, cặp nào có thể tác dụng với nhau:
Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Tính chất của cacbonic:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

Để loại khí clo có lẫn trong không khí, có thể dùng chất nào sau đây: Nước, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl.

Xem đáp án

Để loại khí clo có lẫn trong không khí, ta dùng dung dịch NaOH, vì dung dịch NaOH có phản ứng với khí clo còn các dung dịch khác thì không.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O


Câu 12:

Tính chất vật lý của phi kim là gì?

Xem đáp án

Tính chất vật lý của phi kim là phi kim tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương