IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án

Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án

Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án

  • 194 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nguyên tố X có 11 electron được sản xuất thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 1 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

X có 11 lớp electron, suy ra X ở ô số 11.

X có 3 lớp electron, suy ra X thuộc chu kỳ 3

X có 1 electron lớp ngoài cùng, suy ra X thuộc nhóm 1.


Câu 2:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quá trình quang hợp của cây xanh làm giảm nồng độ CO2, vì:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do (ảnh 1)

Câu 3:

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phản ứng cộng đặc trưng cho hidrocacbon có

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? (ảnh 1)
 Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? (ảnh 2)

 có phản ứng cộng là đặc trưng.


Câu 4:

Mạch cacbon chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mạch cacbon được chia thành 3 loại là: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng.


Câu 5:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để thu được khí CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí C2H4 và CH4, người ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư:

C2H4 bị hấp thụ theo phương trình sau:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua (ảnh 1)

Thu khí thoát ra sẽ được CH4.


Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam cacbonic và 2,7 gam nước. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất X gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số mol các chất là

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam cacbonic và 2,7 gam nước. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất X gồm (ảnh 1)

Đốt cháy X thu được CO2 và H2O nên suy ra X chứa C, H và có thể có O.

Sơ đồ phản ứng:

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam cacbonic và 2,7 gam nước. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất X gồm (ảnh 2)

 mC(X) + mH(X) = 12.0,1 + 1.0,3 = 1,5 gam < mX = 2,3 gam. Suy ra X chứa O.

Vậy X gồm các nguyên tố C, H, O.


Câu 7:

Trong các chất sau đây, chất nào không  phải là nhiên liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

Oxi (O2) không phải là nhiên liệu.


Câu 8:

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗi lọ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để phân biệt C2H5OH (rượu etylic), CH3COOH (axit axetic), C6H12O6 (glucozơ), người ta dùng quỳ tím và AgNO3/NH3 vì:

 

C2H5OH

CH3COOH

C6H12O6

Quỳ tím

Tím

Đỏ

Tím

AgNO3/NH3

Không hiện tượng

x

Kết tủa trắng

Dấu x là đã nhận biết được.

Phương trình hóa học:

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗi lọ? (ảnh 1)

Câu 10:

Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học?

Xem đáp án

Khi giấm ăn bị đổ lên nền lát đá tự nhiên có hiện tượng sùi bọt khí là do trong giấm ăn có axit axetic đã tác dụng với CaCO3 có trong đá tự nhiên sinh ra khí CO2 gây nên hiện tượng sủi bọt khí.

Phương trình hóa học:

Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học? (ảnh 1)

Bắt đầu thi ngay