IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay, chi tiết có đáp án

Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay, chi tiết có đáp án

Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay, chi tiết có đáp án

  • 256 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

 Phát biểu nào sau đây là không đúng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố  X, A, M, Q  lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 9:

Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố  X, A, M, Q  lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Nguyên tố B có điện tích hạt nhân bằng 19+, có 4 lớp electron, có 1e ở lớp ngoài cùng. Hãy cho biết vị trí của nguyên tố B?

Xem đáp án

Ta có:

 + Nguyên tố B có điện tích hạt nhân là 19+ nên B thuộc ô thứ 19

+ Nguyên tố B có 4 lớp e nên B thuộc chu kì 4.

+ Nguyên tố B có 1 e lớp ngoài cùng nên B thuộc nhóm I

Đáp án: C


Câu 11:

Nguyên tố X có cấu tạo như sau: điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Tính chất hóa học cơ bản của X là

Xem đáp án

Từ vị trí này ta biết:

+ Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 11, đó là Na.

+ Nguyên tố X ở chu kì 3, do đó có 3 lớp electron.

+ Nguyên tố X ở nhóm I có 1e lớp vỏ ngoài cùng, nguyên tố A ở đầu chu kì nên có tính kim loại mạnh.

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay