Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Hợp kim sắt: Gang, thép

Hợp kim sắt: Gang, thép

Hợp kim sắt: Gang, thép

  • 226 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Nguyên liệu chính để sản xuất thép là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hoàn toàn một mẫu gang

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất

Xem đáp án

%mFe (FeO)=5672.100%=77,78%.

Đáp án B


Câu 10:

Những hợp kim có tính chất nào sau đây được ứng dụng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

Gang và thép là hợp kim của Fe. Tìm phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì: Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%

B sai vì: Nguyên tắc sản xuất gang: dùng CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

D sai vì: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác (C, Mn, S, Si,…), trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%.


Câu 12:

Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

Xem đáp án

Đáp án A

Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm: Dưới 2%


Câu 14:

Thép là hợp kim Fe – C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng

Xem đáp án

Đáp án C

Thép là hợp kim Fe – C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng 0,01% đến 2%


Bắt đầu thi ngay