Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

  • 217 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Oxit trung tính là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 4 chất, chỉ có SO3 là oxit axit, tác dụng với nước cho dung dịch axit.


Câu 3:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) là

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy B chỉ gồm các oxit bazơ nên tác dụng được với axit HCl.


Câu 5:

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay