Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Nhôm (phần 2)

Nhôm (phần 2)

  • 269 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH là:

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH là: Al


Câu 2:

Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong, do

Xem đáp án

Đáp án B

2Al + CaOH2 + 2H2O  CaAlO22 + 3H2


Câu 3:

Hợp chất nào dưới đây của nhôm tan nhiều trong nước?

Xem đáp án

Đáp án A

Hợp chất dưới đây của nhôm tan nhiều trong nước: AlCl3


Câu 4:

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit. Thành phần chính của quặng bôxit là:

Xem đáp án

Đáp án B

Thành phần chính của quặng bôxit là Al2O3


Câu 5:

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:

Xem đáp án

Đáp án C

Quặng Boxit: Al2O3.nH2O

Quặng Pirit(Pirit sắt): FeS2

Quặng Hematit: Fe2O3

Quặng Manhetit: Fe3O4


Câu 6:

Quặng nào sau đây chứa thành phần chính là Al2O3:

Xem đáp án

Đáp án A

Thành phần chính của quặng boxit là Al2O3

Thành phần chính của quặng Pirit là FeS2

Thành phần chính của quặng Đolomit là: MgCO3. CaCO3

Thành phần chính của quặng Apatit là: Ca3(PO4)2


Câu 7:

Hiđroxit nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch bazơ vừa tác dụng được với dung dịch axit?

Xem đáp án

Đáp án C

Hiđroxit vừa tác dụng được với dung dịch bazơ vừa tác dụng được với dung dịch axit là Al(OH)3

PTHH minh họa:

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2OAl(OH)3+ NaOH  NaAlO2 + 2H2O


Câu 9:

Nhôm không tác dụng được với:

Xem đáp án

Đáp án D

Al không phản ứng được với NaCl


Câu 10:

Cho phản ứng: Al + Cl2 →…. Tổng hệ số tối giản của phương trình là:

Xem đáp án

Đáp án C

2Al + 3Cl2 to 2AlCl3

Tổng hệ số tối giản = 2 + 3 + 2 = 7


Câu 11:

Sản phẩm khi đốt cháy nhôm trong khí oxi (O2) là:

Xem đáp án

Đáp án B

4Al + 3O2t02Al2O3


Câu 12:

Tên gọi của Al2O3Al(OH)3 lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án C

Al2O3: nhôm oxit

Al(OH)3: nhôm hiđroxit


Câu 14:

Kim loại nhôm có độ dẫn điện tốt hơn kim loại:

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag sau đó đến Cu, Au, Al, Fe,..


Câu 15:

Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al người ta thường dùng kim loại nào để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong thực tế người ta thường sử dụng 2 kim loại để làm vật liệu dẫn điện và dẫn nhiệt là Cu và Al.


Câu 16:

Trong vỏ Trái Đất có nhiều quặng nhôm hơn sắt nhưng giá mỗi tấn nhôm cao hơn nhiều so với giá mỗi tấn sắt. Lí do vì:

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit có thành phần chủ yếu là Al2O3. Sử dụng phương pháp điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit nên tốn kém hơn khi điều chế sắt


Bắt đầu thi ngay