Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tính chất vật lí của kim loại

Tính chất vật lí của kim loại

Tính chất vật lí của kim loại

  • 348 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Kim loại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là

Xem đáp án

Đáp án C

Thủy ngân (Hg) ở điều kiện thường là chất lỏng


Câu 10:

Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao


Câu 11:

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hg là kim loại duy nhất ở điều kiện thường ở thể lỏng nên có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất


Câu 12:

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Vonfam (W)


Câu 14:

Trong các kim loại: Al, Ag, Au, Fe, Cu, thì kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án

Đáp án B

Thứ tự dẫn điện của kim loại: Ag > Cu> Au > Al > Fe

Vậy Ag dẫn điện tốt nhất.


Câu 15:

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Kim loại nào dẫn điện tốt nhất là Ag.


Bắt đầu thi ngay