Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Chất Béo (Phần 2)

Chất Béo (Phần 2)

  • 264 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất béo là

Xem đáp án

Đáp án: D

- Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (RCOO)3C3H5


Câu 2:

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách

Xem đáp án

Đáp án: B

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách tẩy bằng xăng vì xăng có thể hòa tan được dầu ăn


Câu 3:

Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

Xem đáp án

Đáp án: C

- Khi đun nóng chất béo với nước có axit xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo ra các axit béo và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O axit,to C3H5(OH)3 + 3RCOOH


Câu 4:

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

Xem đáp án

Đáp án: D

Chất không phải chất béo là dầu mỏ vì dầu mỏ là ankan (Xem lại bài Dầu mỏ và khí thiên nhiên)


Câu 5:

Xà phòng được điều chế bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Xà phòng được điều chế bằng cách: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.


Câu 6:

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án: B

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mcht béo + mNaOH = mRCOONa + mglixerol

 mRCOONa = mcht béo + mNaOH - mglixerol = 8,58 + 1,2  0,92 = 8,86 kg


Câu 7:

Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 2,4 kg NaOH, sau phản ứng thu được 1,84 kg glixerol. Khối lượng muối thu được là

Xem đáp án

Đáp án: A

Sơ đồ phản ứng tổng quát: chất béo + NaOH → muối + glixerol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng, ta có:

mcht béo + mNaOH = mmui + mglixerol 

 mmui = mcht béo + mNaOH - mglixerol = 17,16 + 2,4  1,84 = 17,72 kg

 


Câu 8:

Để làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo cần

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương