Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tinh bột và xenlulozơ (Phần 2)

Tinh bột và xenlulozơ (Phần 2)

Tinh bột và xenlulozơ (Phần 2)

  • 255 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất vật lí của xenlulozơ là

Xem đáp án

Đáp án: D

Tính chất vật lí của xenlulozơ là: Chất rắn màu trắng, không tan trong nước. 


Câu 2:

Chọn câu nói đúng

Xem đáp án

Đáp án: A

Câu đúng là: Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Vì phân tử khối rất lớn do gồm nhiều mắt xích -C6H10O5- liên kết với nhau, số mắt xích trong xenlulozơ n ≈ 10000 - 14000 lớn hơn tinh bột rất nhiều.


Câu 3:

Xenlulozơ có công thức là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Công thức của xenlulozơ là (-C6H10O5-)nnên  có thể viết là: [C6H7O2(OH)3]n


Câu 4:

Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O ánh sángclorophin (-C6H10O5-)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương trình  6nCO2 + 5nH2O ánh sángclorophin (C6H10O5)n + 6nO2 là phản ứng hoá học chính của quá trình quang hợp.

 

 


Câu 5:

Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử sau

Xem đáp án

Đáp án: B

Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử dung dịch iot vì dung dịch iot tác dụng với tinh bột tạo thành dung dịch có màu xanh.


Câu 6:

Dùng chất nào để phân biệt xenlulozơ với tinh bột?

Xem đáp án

Đáp án: C

Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng với dung dịch iot. Xenlulozơ không phản ứng còn tinh bột có phản ứng tạo thành dung dịch màu xanh.


Câu 7:

Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?

Xem đáp án

Đáp án: C

- Hòa tan từng chất vào nước nóng, chất không tan trong nước nóng là xenlulozơ, 2 chất tan trong nước nóng là saccarozơ và tinh bột.

- Cho dung dịch iot vào 2 dung dịch thu được, dung dịch tạo màu xanh là tinh bột, dung dịch không hiện tượng gì là saccarozơ


Câu 8:

Chất hữu cơ X khi thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 1 sản phẩm duy nhất, X là 

Xem đáp án

Đáp án: A

Chất hữu cơ X khi thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 1 sản phẩm duy nhất, X là tinh bột

C6H10O5n + nH2O  axit,t0  nC6H12O6 (glucozơ)


Câu 9:

Điểm giống nhau giữa tinh bột và xenlulozơ:

Xem đáp án

Đáp án D

Điểm giống nhau giữa tinh bột và xenlulozơ là

- Đều là polime thiên nhiên

- Đều cho phản ứng thủy phân tạo thành glucozơ

 

 


Câu 10:

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng biệt 3 dung dịch : glucozơ, hồ tinh bột, rượu etylic. Để phân biệt 3 dung dịch người ta dùng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

- Ban đầu cho dung dịch iot vào cả 3 ống nghiệm, ống nào phản ứng với iot tạo dung dịch xanh đen là hồ tinh bột, 2 ống không hiện tượng là glucozơ và rượu etylic.

- Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào 2 dung dịch còn lại, dung dịch tạo kết tủa là glucozơ, dung dịch không hiện tượng là rượu etylic.


Câu 11:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án: D

Câu đúng là: Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng trong nước nóng tạo thành dung dịch hồ tinh bột. Còn xenlulozơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng


Câu 12:

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là

Xem đáp án

Đáp án: C

Trong 1 kg sắn chứa 20% tinh bột => m tinh bột nguyên chất = 1.20% = 0,2 kg = 200 gam

(-C6H10O5-)n+ nH2O axit,t°   nC6H12O6(glucozơ)  

   162n gam                                   180n gam   

  200 gam                      200.180n162n=20009gam  

-> mC6H12O6(LT) =20009gam

Vì hiệu suất phản ứng đạt 85%

-> mC6H12O6(TT)=mC6H12O6(LT).85%=188,89 gam


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương