Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Sinh học (2023) Đề thi thử Sinh học Liên trường THPT Ninh Bình (Lần 2) có đáp án

(2023) Đề thi thử Sinh học Liên trường THPT Ninh Bình (Lần 2) có đáp án

(2023) Đề thi thử Sinh học Liên trường THPT Ninh Bình (Lần 2) có đáp án

  • 63 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu gen?

Xem đáp án

Viết sơ đồ lai.

Cách giải:

A: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa → 3KG.

B: aa × aa → aa → 1KG.

C: AA × Aa → 1AA:1Aa → 2 KG.

D: AA × aa→ Aa → 1KG.

Chọn C.


Câu 2:

Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỷ lệ giao tử mang gen đột biến là 10%. Theo lý thuyết tỷ lệ hợp tử mang gen đột biến là

Xem đáp án

Tỉ lệ hợp tử đột biến = 1 – tỉ lệ hợp tử bình thường.

Cách giải:

Tỉ lệ giao tử đột biến là 10% → có 90% giao tử bình thường. → Tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến: 1-0,92=19%.

Chọn D.


Câu 3:

Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

Xem đáp án

Ở tế bào nhân thực:

+ Nhân đôi ADN, phiên mã diễn ra trong nhân.

+ Dịch mã diễn ra trong tế bào chất.

Cách giải:

Ở tế bào nhân thực, quá trình dịch mã chỉ diễn ra ở tế bào chất.

Chọn B.


Câu 4:

Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng sau khi đi qua chuỗi thức ăn đều được

Xem đáp án

Dòng năng lượng trong HST: Năng lượng được truyền theo một chiều từ mặt trời → SVSX→ SVTT bậc 1 → SVTT bậc 2 → SVTT bậc 3 và cuối cùng trở về dạng nhiệt.

Cách giải:

Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng sau khi đi qua chuỗi thức ăn đều được trở lại môi trường ở dạng ban đầu.

Chọn D.10


Câu 5:

Khi nói về hoá thạch, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.

Tuổi của hóa thạch có thể xác xác định nhờ phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hoá thạch.

Hóa thạch là bằng chứng trực tiếp.

Cách giải:

Phát biểu sai về hóa thạch là C, vì hóa thạch là bằng chứng trực tiếp.

Chọn C.


Câu 6:

Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?

Xem đáp án

Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một nơi nào đó mà không có ở nơi nào khác trên Trái đất.

Cách giải:

Trên các đảo đại dương thường có loài đặc trưng là vì: Cách ly địa lý và các đảo này có điều kiện môi trường đặc trưng mà không nơi nào có được.

Chọn B.


Câu 7:

Tần số đột biến gen cao hay thấp tùy thuộc vào

I. Loại tác nhân gây đột biến.                             II. Đặc điểm cấu trúc của gen.

III. Cường độ, liều lượng của tác nhân.              IV. Chức năng của gen.

V. Cơ quan phát sinh đột biến.

Số ý đúng là

Xem đáp án

Dựa vào lí thuyết đột biến gen.

Cách giải:

Tần số đột biến gen cao hay thấp tùy thuộc vào:

I. Loại tác nhân gây đột biến.

II. Đặc điểm cấu trúc của gen.

III. Cường độ, liều lượng của tác nhân.

V. Cơ quan phát sinh đột biến.

Chọn B.


Câu 8:

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quá trình dịch mã?

I. Đối với sinh vật nhân thực, quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở trong nhân tế bào.

II. Tất cả bộ ba trên mARN đều mang thông tin mã hóa axit amin

III. Trước bộ ba mở đầu trên phân tử mARN có một trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp tiểu đơn vị bé của ribôxôm có thể nhận biết để bám vào mARN.

IV. Trên một phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã cùng lúc giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.

Xem đáp án

Ở tế bào nhân thực:

+ Nhân đôi ADN, phiên mã diễn ra trong nhân.

+ Dịch mã diễn ra trong tế bào chất.

Bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’.

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một nhóm ribôxôm đồng thời hoạt động gọi là polixom.11

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quá trình dịch mã? I. Đối với sinh vật nhân thực, quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở trong nhân tế bào. II. Tất cả bộ ba trên mARN đều mang thông tin mã hóa axit amin III. Trước bộ ba mở đầu trên phân tử mARN có một trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp tiểu đơn vị bé của ribôxôm có thể nhận biết để bám vào mARN. IV. Trên một phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã cùng lúc giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. 	A. 1. 	B. 3. 	C. 2. 	D. 4. (ảnh 1)

Cách giải:

I sai, ở tế bào nhân thực, dịch mã diễn ra ở tế bào chất.

II sai, những bộ ba kết thúc không mã hóa cho axit amin.

III đúng.

IV đúng.

Chọn C.


Câu 9:

Khi bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo thì giun sẽ nhanh chết, nguyên nhân chính là vì:

Xem đáp án

Giun đất trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.

Bề mặt trao đổi khí: Rộng, ẩm ướt (giúp khí dễ khuếch tán qua), có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp, có sự lưu thông khí.

Cách giải:

Khi bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo thì giun sẽ nhanh chết, nguyên nhân chính là vì độ ẩm trên mặt đất thấp, bề mặt da của giun bị khô làm ngừng các quá trình trao đổi khí.

Chọn B.


Câu 10:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?

Xem đáp án

Giả thuyết siêu trội: kiểu gen càng có nhiều cặp gen dị hợp thì càng có ưu thế lai cao.

Ưu thế lai: Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.

Ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần ở các thế hệ.

Chỉ một vài tổ hợp lai tạo được ưu thế lai.

Không dùng F1 làm giống.

Cách giải:

A sai, ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần ở các thế hệ.

B đúng, chỉ một vài tổ hợp lai tạo được ưu thế lai.

C sai, F1 không được dùng làm giống.

D sai, chỉ một vài tổ hợp lai tạo được ưu thế lai.

Chọn B.


Câu 11:

Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác chết và các chất hữu cơ.

II. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.

III. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

IV. Tất cả sinh vật sản xuất đều thuộc nhóm thực vật.

Xem đáp án

Cấu trúc HST:

+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.

+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã.

Cách giải:

I đúng.

II sai, xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần vô cơ.

III sai, có những vi sinh vật tự dưỡng xếp vào sinh vật sản xuất.

IV sai, có những vi sinh vật tự dưỡng xếp vào sinh vật sản xuất.

Chọn A.


Câu 12:

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

25

240

193

195

Mật độ (cá thể/ha)

10

15

20

25

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.

II. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C.

III. Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/năm thì sau một năm kích thước của hai quần thể này sẽ bằng nhau.

IV. Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D.

Xem đáp án

Áp dụng công thức: Kích thước quần thể = Diện tích khu phân bố × Mật độ cá thể.

Cách giải:

Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

25

240

193

195

Mật độ (cá thể/ha)

10

15

20

25

Kích thước quần thể

250

3600

3860

4875

I đúng, quần thể A có kích thước nhỏ nhất.

II sai, kích thước quần thể B nhỏ hơn quần thể C.

III sai, vì kích thước ban đầu của quần thể B và D khác nhau nên kích thước tăng 2% thì kích thước của 2 quần thể này không thể bằng nhau.

IV sai, thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, B, C, D.

Chọn D.


Câu 13:

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là

Xem đáp án

Nhân bản vô tính: Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng vào tế bào trứng (trứng đã bị mất nhân), sau đó cấy vào tử cung của cơ thể cái để phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh.

Nhân bản vô tính tạo ra những con vật có kiểu gen giống cá thể cho nhân.13

Cách giải:

A đúng, vì tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân.

B đúng, vì thông tin di truyền nằm trong nhân của tế bào cho nhân.

C sai, vì thông tin di truyền nằm trong nhân của tế bào cho nhân nên cá thể sinh ra có các đặc điểm giống cá thể cho nhân.

D đúng.

Chọn C.


Câu 14:

Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Gen ngoài nhân

+ Nằm trong ti thể, lạp thể

+ Dạng mạch vòng, có nhiều bản sao, không phân mảnh

+ Di truyền theo dòng mẹ

+ Không được phân chia đều cho các tế bào con.

Nhận biết di truyền ngoài nhân:

+ Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau.

+ Đời con có kiểu hình giống nhau và giống kiểu hình mẹ.

Cách giải:

A sai, gen ngoài nhân không được chia đều cho các tế bào con trong phân bào vì phân chia tế bào chất không đều.

B đúng.

C sai, gen ngoài nhân biểu hiện ở cả giới cái và giới đực.

D sai, gen ngoài nhân không tồn tại thành cặp alen nên vẫn biểu hiện ra kiểu hình.

Chọn B.


Câu 15:

Trong dạ dày của trâu, xenlulôzơ biến đổi thành đường nhờ enzim của

Xem đáp án

Dạ dày ở thú nhai lại như trâu, bò có 4 túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế và có vi khuẩn tiêu hóa xenlulôzơ sống cộng sinh bên trong.

+ Dạ cỏ là nơi dự trữ làm mềm và lên men thức ăn. Trong dạ cỏ, có nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng khác.

+ Dạ tổ ong giúp đưa thức ăn lên trên trong khi nhai lại.

+ Dạ lá sách giúp tái hấp thu nước.

+ Dạ múi khế tiết ra pepsin, HCl tiêu hóa prôtêin có trong cỏ và vi sinh vật từ dạ cỏ xuống.

Cách giải:

Trong dạ dày của trâu, xenlulôzơ biến đổi thành đường nhờ enzim của vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ.

Chọn A.14


Câu 17:

Đặc điểm nào không giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng?

Xem đáp án

Cây trên cạn hấp thụ nước qua miền lông hút. Rễ sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh rộng.

Cách giải:

Các tế bào lông hút có nhiều ti thể sẽ tạo ra nhiều năng lượng cho hoạt động hô hấp của tế bào, không giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng.

Chọn B.15


Câu 18:

Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có một loài có lợi.

I. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh.

II. Cây tầm gửi sống trên thân gỗ.

III. Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng.

IV. Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn.

Xem đáp án

Hỗ trợ

(Không có loài nào bị hại)

Đối kháng

(Có ít nhất 1 loài bị hại)

Cộng sinh

Hợp tác

Hội sinh

Cạnh tranh

Kí sinh

Ức chế cảm nhiễm

Sinh vật ăn sinh vật

+ +

+ +

+ 0

- -

+ -

0 -

+ -

Chặt chẽ

 

 

 

 

 

 

(+): Được lợi; (-) bị hại

Cách giải:

I - ức chế cảm nhiễm: 0 -.

II – kí sinh: + -.

III – hội sinh: + 0.

IV – sinh vật ăn sinh vật: + -.

Vậy có 3 mối quan hệ mà chỉ có 1 loài được lợi.

Chọn C.


Câu 19:

Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi này?

Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi này?   	A. Làm tăng số lượng cá mương trong ao. 	B. Thả thêm cá quả vào ao. 	C. Hạn chế số lượng thực vật phù du có trong ao. 	D. Loại bỏ hoàn toàn giáp xác ra khỏi ao. (ảnh 1)
Xem đáp án

Để tăng số lượng cá mè hoa cần:

+ Giảm sinh vật cạnh tranh.

+ Tăng nguồn thức ăn.

Cách giải:

A sai vì nếu tăng số lượng cá mương trong ai thì cá mương sẽ tăng cạnh tranh thức ăn với cá mè hoa → cá mè hoa sẽ giảm.

B đúng vì khi ta thả thên cá quả vào ao thì cá quả sẽ lấy cá mương làm nguồn thức ăn → cá mương giảm → cá mè hoa có nhiều thức ăn hơn → số lượng cá mè hoa sẽ tăng lên.

C sai vì nếu hạn chế thực vật phù du trong ao thì giáp xác mất đi nguồn thức ăn → giáp xác bị diệt vong → cá mương và cá mè hoa bị diệt vong.

D sai vì nếu loại bỏ giáp xác ra khỏi ao thì cá mè hoa và cá mương đều mất đi nguồn thức ăn → sẽ dẫn đến cá mè hoa và cá mương bị diệt vong.

Chọn B.16


Câu 20:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng liên kết gen?

Xem đáp án

Liên kết gen: Các gen trên cùng một NST thì di truyền cùng nhau→ tạo thành một nhóm gen liên kết

Liên kết gen hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững giữa các nhóm tính trạng.

Ứng dụng: Có thể sử dụng đột biến chuyển đoạn để chuyển các gen có lợi vào cùng một NST để chúng di truyền cùng nhau tạo ra các nhóm tính trạng tốt.

Cách giải:

Phát biểu sai về đột biến gen là B, liên kết hoàn toàn hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

Chọn B.


Câu 21:

Bằng phương pháp phân tích hóa sinh dịch ối người ta có thể phát hiện sớm bệnh, tật di truyền nào sau đây ở thai nhi?

Xem đáp án

Phân tích hóa sinh giúp xác định các bệnh do rối loạn chuyển hóa.

Cách giải:

Phân tích hóa sinh giúp xác định các bệnh do rối loạn chuyển hóa.

Trong các hội chứng, bệnh trên thì Phêninkêtô niệu là bệnh do rối loạn chuyển hóa axit amin Phe trong cơ thể.

Chọn D.


Câu 22:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là

Xem đáp án

Các nhân tố tiến hóa:

Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.ọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định.

Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào. Thay đổi tần số alen mạnh và đột ngột.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là giao phối không ngẫu nhiên.

Chú ý: giao phối ngẫu nhiên không phải nhân tố tiến hóa.

Chọn D.


Câu 23:

Với n cặp gen dị hợp tử ở F1 di truyền độc lập thì số loại giao tử ở F1 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử.

Cách giải:

Với n cặp gen dị hợp tử ở F1 di truyền độc lập thì số loại giao tử ở F1 là 2n.

Chọn B.7


Câu 24:

Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

- Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Nhìn chung sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

- Phân bố cá thể trong quần xã theo chiều thẳng đứng: như sự phân thành nhiều tầng cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau trong rừng mưa nhiệt đới; sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của động vật.

- Phân bố cá thể theo chiều ngang: như sự phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, sườn núi đến chân núi; hay sự phân bố sinh vật từ vùng đất ven bờ biển đến vùng khơi xa.

Cách giải:

Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa giảm mức độ canh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

Chọn C.


Câu 25:

Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

- Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Nhìn chung sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

- Phân bố cá thể trong quần xã theo chiều thẳng đứng: như sự phân thành nhiều tầng cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau trong rừng mưa nhiệt đới; sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của động vật.

- Phân bố cá thể theo chiều ngang: như sự phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, sườn núi đến chân núi; hay sự phân bố sinh vật từ vùng đất ven bờ biển đến vùng khơi xa.

Cách giải:

Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa giảm mức độ canh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

Chọn C.


Câu 26:

Cho biết bệnh R do gen trội nằm trên NST thường quy định. Bệnh H do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định. Khi nghiên cứu 2 loại bệnh này người ta lập sơ đồ phả hệ trong một gia đình như sau:

Cho biết bệnh R do gen trội nằm trên NST thường quy định. Bệnh H do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định. Khi nghiên cứu 2 loại bệnh này người ta lập sơ đồ phả hệ trong một gia đình như sau:   Cặp bố mẹ III13 – III14 có thể sinh con gái, không mắc bệnh R và bị bệnh H với xác suất nào? 	A. 20%. 	B. 6,25%. 	C. 25%. 	D. 0%. (ảnh 1)

Cặp bố mẹ III13 – III14 có thể sinh con gái, không mắc bệnh R và bị bệnh H với xác suất nào?

Xem đáp án

Xét từng bệnh, biện luận xác xuất sinh con mắc từng bệnh.

Cách giải:

Quy ước gen: A- bị bệnh R; a- không bị bệnh R; B – không bị bệnh H; b – bị bệnh H

Xét bệnh R, vì người III13 ; III14 đều có bố hoặc mẹ không bị bệnh nên có kiểu gen Aa.

Vì người III13 có kiểu gen XBY nên cặp vợ chồng này sinh con gái luôn không bị bênh H.

Xác suất cần tính là 0%

Chọn D.


Câu 27:

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào mấy biện pháp trong các biện pháp sau đây?

I. Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải

II. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường

III. Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh

IV. Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người

V. Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản

Xem đáp án

Đọc kĩ các phát biểu để chọn đúng các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Cách giải:

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào các biện pháp:

I. Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải

II. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường

IV. Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

Chọn B.


Câu 28:

Khi nói về vai trò của quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng oxi từ

khí CO2 và H2O

Phương trình: 6CO2+12H2OAsmt,diep  lucC6H12O6+6O2 

Vai trò của quang hợp:

+ Sản phẩm quang hợp là nguồn thức ăn cho các sinh vật

+ Chuyển hóa quang năng thành hóa năng

+ Điều hòa không khí

Cách giải:

Phát biểu sai về vai trò của quá trình quang hợp là A, quang hợp chỉ tạo ra glucose để hình thành carbohydrate, không tạo ra toàn bộ các chất hữu cơ trên trái đất.

Chọn A.


Câu 29:

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng?

Xem đáp án

Để đời con:

+ Con cái mắt đỏ → Ruồi bố phải có alen A

+ Con đực mắt trắng → Ruồi mẹ chỉ có alen a

Cách giải:

Phép lai thỏa mãn là: XaXa× XAY

→ F1 : 1 XAXa:1XaY

↔ KH 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng

Chọn C.


Câu 30:

Điều hoà hoạt động của gen sau phiên mã thực chất là

Xem đáp án

Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ ADN.

Điều hòa sau phiên mã là điều khiển sự trưởng thành và thời gian tồn tại của mARN.

Cách giải:

Điều hoà hoạt động của gen sau phiên mã thực chất là điều khiển sự trưởng thành và thời gian tồn tại của mARN.

Chọn B.


Câu 31:

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây?

I. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.

II. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.

III. Trồng lúa, ngô cây đúng thời vụ để cây ra hoa vào thời điểm có khí hậu phù hợp.

IV. Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

Xem đáp án

Ổ sinh thái là không gian sinh thái đảm bảo cho loài tồn tại và phát triển theo thời gian.

Các loài có ổ sinh thái trùng nhau sẽ cạnh tranh với nhau.19

Cách giải:

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào các hoạt động:

I. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.

III. Trồng lúa, ngô cây đúng thời vụ để cây ra hoa vào thời điểm có khí hậu phù hợp.

IV. Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

→ Nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ý II sai, cần khai thác vật nuôi ở độ tuổi phù hợp, không phải càng cao càng tốt.

Chọn B.


Câu 32:

Đây là đồ thị về đường cong tăng trưởng của quần thể sinh vật. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?

Đây là đồ thị về đường cong tăng trưởng của quần thể sinh vật. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?   I. Đường cong 1 xảy ra khi nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể. II. Tại điểm uốn của đường cong 2, tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt cực đại. III. Đường cong 2 phản ánh sự tăng trưởng thực tế, khi điều kiện sống bị giới hạn. IV. Ở giai đoạn đầu của đường cong 2, do kích thước quần thể nhỏ nên tốc độ tăng trưởng của quần thể thấp. 	A. 2. 	B. 4. 	C. 1. 	D. 3. (ảnh 1)

I. Đường cong 1 xảy ra khi nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể.

II. Tại điểm uốn của đường cong 2, tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt cực đại.

III. Đường cong 2 phản ánh sự tăng trưởng thực tế, khi điều kiện sống bị giới hạn.

IV. Ở giai đoạn đầu của đường cong 2, do kích thước quần thể nhỏ nên tốc độ tăng trưởng của quần thể thấp.

Xem đáp án

- Điều kiện môi trường thuận lợi: Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng hình chữ J).

- Điều kiện môi trường không hoàn toàn thuận lợi: Tăng trưởng quần thể giảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S).

Đây là đồ thị về đường cong tăng trưởng của quần thể sinh vật. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?   I. Đường cong 1 xảy ra khi nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể. II. Tại điểm uốn của đường cong 2, tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt cực đại. III. Đường cong 2 phản ánh sự tăng trưởng thực tế, khi điều kiện sống bị giới hạn. IV. Ở giai đoạn đầu của đường cong 2, do kích thước quần thể nhỏ nên tốc độ tăng trưởng của quần thể thấp. 	A. 2. 	B. 4. 	C. 1. 	D. 3. (ảnh 2)

Trước điểm uốn, tốc độ tăng trưởng tăng, sau điểm uốn, tốc độ tăng trưởng của quần thể giảm dần.

Tại điểm uốn, tốc độ sinh trưởng đạt cực đại.

Cách giải:

Xét các phát biểu:

I đúng, vì quần thể tăng trưởng nhanh chóng, đồ thị có hình chữ J.

II đúng.

III đúng, đồ thị có hình chữ S.

IV đúng.

Chọn B.


Câu 33:

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định. Thực hiện ba phép lai, thu được kết quả sau:

- Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

- Phép lai 2: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa tím.

- Phép lai 3: Cây hoa vàng lai với cây hoa hồng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

Biết alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Hoa tím trội so với các kiểu hình còn lại.

II. Có 4 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

III. Ở phép lai 3, có tối đa 1 sơ đồ lai thỏa mãn.

IV. Ở phép lai 2, có tối đa 3 sơ đồ lai thỏa mãn.

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào kiểu hình ở đời con của phép lai 1,2 → thứ tự trội lặn của các alen.

Xét các phát biểu.

Cách giải:

Từ phép lai 1 ta suy ra được : tím > đỏ> vàng

Từ phép lai 2 ta suy ra được : vàng> hồng> trắng

→tím (a1) > đỏ(a2) > vàng(a3) > hồng(a4) > trắng(a5).

Xét các phát biểu:

I đúng.

II đúng, hoa đỏ có các kiểu gen a2a2/3/4/5.

III đúng, phép lai 3: a3a5 × a4a5 → 1a3a4: 1a3a5 : 1a4a5: 1a5a5.

IV đúng, phép lai 2 có thể là a1a2 × a3a3/4/5.

Chọn D.


Câu 34:

Cho các thông tin:

I. Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp được.

II. Gen bị đột biến làm tăng hoặc giảm số lượng prôtêin.

III. Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

IV. Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin được tổng hợp bị thay đổi chức năng.

Các thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người là:

Xem đáp án

Bệnh di truyền hay cụ thể hơn là các bệnh di truyền ở người xảy ra do nguyên nhân từ những bất thường về gen hoặc nhiễm sắc thể. Bệnh di truyền là những bệnh do bố mẹ truyền sang cho con cái do những bất thường về gen. Bệnh về nhiễm sắc thể (NST) là bệnh được gây ra do mất NST, bất thường hoặc thừa NST.

Cách giải:

Các thông tin I, II, IV có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người.

III sai vì khi gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin thì protein sau đột biến và protein ban đầu không khác nhau. Do đó không gây bệnh di truyền

Chọn C.


Câu 35:

Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ

P

F1

F2

F3

Tần số kiểu gen AA

2/5

25/36

36/49

49/64

Tần số kiểu gen Aa

1/5

10/36

12/49

14/64

Tần số kiểu gen aa

2/5

1/36

1/49

1/64

Cho rằng các quần thể này không chịu tác động của các nhân tố đột biến, di nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên.

Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ.

Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa

Tần số alen pA=x+y2qa=1pA 

Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ

+ Nếu thay đổi theo 1 hướng → Chọn lọc tự nhiên

+ Nếu thay đổi đột ngột → Các yếu tố ngẫu nhiên

+ Nếu không thay đổi → giao phối.

Bước 3: Xét thành phần kiểu gen của các thế hệ có cân bằng hay chưa.21

Cách giải:

Thế hệ

P

F1

F2

F3

Tần số kiểu gen AA

2/5

25/36

36/49

49/64

Tần số kiểu gen Aa

1/5

10/36

12/49

14/64

Tần số kiểu gen aa

2/5

1/36

1/49

1/64

Tần số alen

A=1/2;a=1/2

A=5/6;a=1/6

A=6/7;a=1/7

A=7/8;a=1/8

 

Các thế hệ đều đạt cân bằng di truyền, alen a giảm dần.

→ Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.

Chọn A.


Câu 36:

Theo quan niệm hiện đại, sự kiện nào sau đây không xảy ra ở giai đoạn tiến hóa hóa học?

Xem đáp án

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn:

- Tiến hoá hoá học: Hình thành các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.

- Tiến hoá tiền sinh học: Hình thành nên các tế bào sơ khai, sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

- Tiến hoá sinh học: Hình thành các loài sinh vật như ngày nay.

Cách giải:

Theo quan niệm hiện đại, sự hình thành các tế bào sơ khai. không xảy ra ở giai đoạn tiến hóa hóa học.

Chọn B.


Câu 37:

Cho một số nhận định về khả năng biểu hiện ra kiểu hình của gen lặn như sau:

I. Gen lặn ở thể đồng hợp.

II. Gen lặn trên NST thường ở thể dị hợp.

III. Gen lặn trên vùng không tương đồng của NST giới tính X ở giới dị giao.

IV. Gen lặn trên NST giới tính X ở giới đồng giao tử thuộc thể dị hợp.

Trong các nhận định trên số nhận định đúng là:

Xem đáp án

Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình trong các trường hợp:

+ Đồng hợp lặn

+ Gen trên vùng không tương đồng của NST giới tính ở cơ thể dị giao tử.

Cách giải:

Các nhận định đúng về khả năng biểu hiện ra kiểu hình của gen lặn là: I, III.

Trường hợp II: Aa thì alen a không biểu hiện được.

Trường hợp IV: XAXa thì alen a không biểu hiện được.

Chọn D.


Câu 38:

Đột biến mất đoạn có hậu quả là

Xem đáp án

Mất đoạn: Mất đi 1 đoạn NST, mất đoạn thường gây chết hay giảm sức sống.

Cách giải:

Đột biến mất đoạn có hậu quả là thường gây chết và giảm sức sống.

Chọn B.2


Câu 39:

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là

Xem đáp án

Cấu trúc siêu hiển vi của NST.

- NST gồm: ADN và prôtêin (loại histôn), xoắn theo các mức khác nhau.

- Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1 (3/4) vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) quanh khối prôtêin (8 phân tử histôn) tạo nên nuclêôxôm. Các nuclêôxôm nối với nhau bằng 1 đoạn ADN và 1 phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi cơ bản. Tiếp tục xoắn bậc 2 tạo sợi nhiễm sắc 30nm. Xoắn tiếp lên 300nm và xoắn lần nữa thành crômatit 700nm (1nm = 10-3 micromet).

Cách giải:

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nuclêôxôm.

Chọn D.


Câu 40:

Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền như sau:

Thế hệ

Thành phần kiểu gen

AA

Aa

aa

P

0,5

0,3

0,2

F1

0,45

0,25

0,3

F2

0,4

0,2

0,4

F3

0,3

0,15

0,55

F4

0,15

0,1

0,75

Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này ?

Xem đáp án

Phân tích sự thay đổi thành phần kiểu gen qua các thế hệ.

Cách giải:

Ta thấy tỉ lệ AA và Aa giảm dần → Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.

Chọn A.


Câu 41:

Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật

Xem đáp án

Sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Bao gồm

Khoảng chống chịu: Gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

Khoảng thuận lợi: Sinh vật sống tốt nhất. Khoảng thuận lợi nằm vùng giữa của giới hạn sinh thái.

Cách giải:

Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật phát triển thuận lợi nhất.

Chọn B.


Bắt đầu thi ngay