Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Bộ đề kiểm tra định kì học kì 2 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất)

  • 2553 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các muối cacbonat nào sau đây bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhiều muối cacbonat (trừ muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm) dễ bị nhiệt phân hủy, giải phóng khí cacbonic.

 MgCO3toMgO+CO2BaCO3toBaO+CO2CaCO3toCaO+CO2


Câu 2:

Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 SiO2+2NaOHtoNa2SiO3+H2OSiO2+CaOtoCaSiO3SiO2+Na2CO3toNa2SiO3+CO2


Câu 3:

Phản ứng nào được ứng dụng vào việc khắc chữ, hình lên thủy tinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

SiO2 là một trong những thành phần chính có trong thủy tinh, SiO2 là một oxit axit không tác dụng với dung dịch axit nhưng lại dễ dàng bị hòa tan trong dung dịch axit flohiđric HF. Nhờ tính chất này nên HF được dùng để khắc chữ hoặc họa tiết lên thủy tinh.

 SiO2+4HFSiF4+2H2O


Câu 4:

Dãy chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

CaHCO32+2HClCaCl2+2CO2+2H2OBaCO3+2HClBaCl2+CO2+H2ONaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2


Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn đến khối lượng không đổi các muối sau: NaHCO3, CaCO3, Mg(HCO3)2, K2CO3. Sau phản ứng, hỗn hợp thu được gồm những chất nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm không bị nhiệt phân.

2NaHCO3toNa2CO3+CO2+H2OCaCO3toCaO+CO2MgHCO32toMgCO3+CO2+H2OMgCO3toMgO+CO2


Câu 6:

Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Natri silicat được tạo ra khi đun SiO2 với NaOH rắn ở nhiệt độ cao.

SiO2r+2NaOHrtoNa2CO3r+H2Oh 


Câu 8:

Nung 65,1g muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II không đổi) thu được V lít CO2 (đktc). Sục toàn bộ CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 77,5g kết tủa. Xác định kim loại M.

Xem đáp án

MCO3toMO+CO2       1                           1                10,775                           0,775CO2+CaOH2CaCO3+H2O   1                        1                          1                       10,775                              0,775

Số mol kết tủa CaCO3 là:  nCaCO3=mCaCO3MCaCO3=77,5100=0,775mol

Theo phương trình, số mol MCO3 là:  nMCO3=nCO2=nCaCO3=0,775mol

 MMCO3=mMCO3nMCO3=65,10,775=84MM+60=84MM=24g/mol

Vậy kim loại M là Magie.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương