Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Toán Đề thi thử THPTQG môn Toán chọn lọc, có lời giải chi tiết 123

Đề thi thử THPTQG môn Toán chọn lọc, có lời giải chi tiết 123

Đề thi thử THPTQG môn Toán chọn lọc, có lời giải chi tiết 123 - đề 1

  • 405 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cho a là một số dương lớn hơn 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

D sai vì n khác 0


Câu 4:

Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Tính nguyên hàm I=2x2-7x+5x-3dx

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Cho mặt phẳng α:2x-3y-4z+1=0. Khi đó, một véc- tơ pháp tuyến của α 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Tập xác định của hàm số y = tan2x là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=x-sin6x

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 25:

Cho điểm A2;0;0,B0;2;0,C0;0;2,D2;2;2. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là

Xem đáp án

Đáp án B

Dễ thấy ABCD là tứ diện đều nên tâm mặt cầu ngoại tiếp trùng với trọng tâm G(1;;1;1) của tứ diện

Khi đó: R = 3


Câu 28:

Tính tích phân I=0πx2cos22xdx bằng cách đặt u=x2dv=cos2xdx. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Bắt đầu thi ngay