Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý 20 Đề luyện thi thpt quốc gia môn Vật Lí cực hay có lời giải chi tiết

20 Đề luyện thi thpt quốc gia môn Vật Lí cực hay có lời giải chi tiết

20 Đề luyện thi thpt quốc gia môn Vật Lí cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 2954 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 7:

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án A

+ Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiên tượng ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt


Câu 8:

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

Xem đáp án

Đáp án B

+ Biến điệu sóng điện tử là trộn sóng âm tần với sóng điện từ cao tần


Câu 9:

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 4 A đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực từ 8 N. Nếu dòng điện qua dây dẫn là 1 A thì nó chịu một lực từ có độ lớn bằng

Xem đáp án

Đáp án C

+ Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường được xác định bằng biểu thức. F=IBlsinα Nếu dòng điện I giảm 4 lần thì F giảm 4 lần.


Câu 10:

Một mạch dao động lí tưởng LC. Tần số dao động riêng của mạch là

Xem đáp án

Đáp án B

+ Tần số dao động riêng của mạch LC là f=12πLC


Câu 13:

Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i=42cos100πt+π3A. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng

Xem đáp án

Đáp án D

+ Cường độ đong điện hiệu dụng trong mạch I=4  A.


Câu 14:

Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

Xem đáp án

Đáp án B

+ Khi sóng âm và sóng điện từ truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của cả hai sóng đều không đổi.


Câu 17:

Công thức định luật Farađây về hiện tượng điện phân là

Xem đáp án

Đáp án C

+ Công thức tính khối lượng chất bám ở catoto theo định luật Faraday m=AItFn


Câu 21:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Đáp án D

+ Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng động năng của vật khi đi qua vị trí cân bằng.


Câu 22:

Công thức tính cảm ứng từ tại tâm của dòng điện chạy trong vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I là

Xem đáp án

Đáp án A

+ Công thức tính cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây B=2π.107IR


Câu 23:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì

Xem đáp án

Đáp án A

+ Đặt điện áp xoay chiều vào hia đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần thì cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch


Câu 24:

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Xem đáp án

Đáp án D

+ Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp khi có sóng dừng là 0,5λ


Câu 25:

Một tụ điện có điện dung 500 pF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện bằng

Xem đáp án

Đáp án B

+ Điện tích của tụ điện q=CU=500.1012.100=5.102  μC.


Câu 26:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là UMN = 100 V. Điện tích của proton q = 1,6.10-19 C. Công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N bằng

Xem đáp án

Đáp án C

+ Công dịch chuyển điện tích A=qU=1,6.1019.100=1,6.1017  J.


Câu 31:

Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính


Bắt đầu thi ngay