Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 16) có đáp án

(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 16) có đáp án

(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 16) có đáp án

 • 68 lượt thi

 • 40 câu hỏi

 • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tia X với tia nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ? A. Tia tử ngoại. B. Tia β^+. C. Tia β^-. D. Tia anpha.
Xem đáp án

Tia X và tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Chọn A


Câu 2:

Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng dài vô tuyến? 
Xem đáp án

Sóng điện từ có bước sóng 2000m   là sóng dài.

Chọn A


Câu 3:

Màu sắc sặc sỡ trên các bong bóng xà phòng được giải thích bởi hiện tượng 
Xem đáp án

Màu sắc sặc sỡ này được giải thích là do giao thoa ánh sáng (hiện tượng giao thoa màn mỏng).

Chọn B


Câu 6:

Chọn phát biểu sai. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là
Xem đáp án

Cơ năng của con lắc dao động điều hòa là tổng động năng và thế năng của nó hoặc động năng khi con lắc đi qua vị trí cân bằng hoặc thế năng khi con lắc đi qua vị trí biên.

Chọn C


Câu 7:

Một vật dao động tắt dần thì các đại lượng giảm dần theo thời gian sẽ là
Xem đáp án
Vật dao động tắt dần sẽ có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian.
Chọn D

Câu 10:

Trong giao thoa sóng cơ, để hai sóng có thể giao thoa được với nhau thì chúng xuất phát từ hai nguồn có
Xem đáp án
Để giao, sóng phải xuất phát từ hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng tần số cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Chọn D

Câu 11:

Tốc độ truyền âm có giá trị nhỏ nhất trong môi trường nào sau đây 
Xem đáp án

Tốc độ truyền âm giảm dần từ rắn, lỏng, khí → tốc độ truyền âm trong khí Oxi là nhỏ nhất.

Chọn B


Câu 19:

Một vật dao động cưỡng bức với phương trình x=A cos⁡(2πt-13π) cm dưới tác dụng của ngoại lực F=F0 cos⁡(2πft), t được tính bằng giây. Giá trị của f để A lớn nhất là 
Xem đáp án

Biên độ dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của ngoại lực càng gần tần số dao động riêng và biên độ của ngoại lực càng lớn f=1Hz

Chọn C


Câu 37:

Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi

Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi (ảnh 1)

Một Notron có động năng 65 eV va chạm không đàn hồi với một nguyên tử Hidro đang đứng yên ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm Notron bị tán xạ một góc 90° so với phương ban đầu, nguyên tử Hidro có khả năng phát xạ tối đa 3 vạch tương ứng trên quang phổ của nó. Động năng của Hidro sau khi va chạm bằng 

Xem đáp án
Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi (ảnh 2)

Phương trình định luật bảo toàn động lượng cho va chạm

Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi (ảnh 3)

Từ giản đồ vecto, ta có

Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi (ảnh 4)

Mặc khác, độ giảm năng lượng của hệ trước và sau va chạm phải tương ứng với năng lượng chuyển trạng thái của nguyên tử hidro

Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi (ảnh 5)

Mặc khác, ở trạng thái kích thích Hidro có thể phát xạ tối đa 3 vạch quang phổ n=4 .

Theo mẫu nguyên tử Bohr của nguyên tử Hidro thì năng lượng nguyên tử ở các trạng thái dừng được xác định bởi (ảnh 6)
Chọn B

Câu 38:

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài l=60 cm, một đầu cố định đầu còn lại gắn với nguồn phát dao động, tạo ra dao động lan truyền trên dây với phương trình u=12 cos⁡(1200πt) cm, t được tính bằng giây Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v=360 m/s; sóng lan truyền đi với biên độ giảm đều theo quãng đường truyền sóng, khi sóng truyền tới đầu cố định thì biên độ của sóng tới là 6 cm. Gọi P và Q là hai điểm trên dây khi chưa có sóng truyền qua thì chúng cách nguồn các khoảng 10 cm và 55 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng trên trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây? 
Xem đáp án

Bước sóng của sóng

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài l=60 cm, một đầu cố định đầu còn lại gắn với nguồn phát dao động, tạo ra dao động lan truyền trên dây với phương trình u=12 cos⁡(1200πt) cm, t được tính bằng giây Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v=360 m/s; sóng lan truyền đi với biên độ giảm đều theo quãng đường truyền sóng, khi sóng truyền tới đầu cố định thì biên độ của sóng tới là 6 cm. Gọi P và Q là hai điểm trên dây khi chưa có sóng truyền qua thì chúng cách nguồn các khoảng 10 cm và 55 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng trên trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây? 	A. 47 cm.	B. 48 cm.	C. 49 cm.	D. 50 cm. (ảnh 1)

Vậy sóng dừng hình thành trên dây với 2 bó sóng. Trong đó P và Q nằm tại hai bó mà pha dao động của chúng ngược nhau.

Bây giờ ta xác định biên độ dao động của phần tử sóng tại P và Q, chú ý rằng sóng truyền từ nguồn đến đầu cố định thì biên độ còn lại là 6cm  cứ mỗi cm truyền sóng biên độ sẽ giảm 0,1cm

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài l=60 cm, một đầu cố định đầu còn lại gắn với nguồn phát dao động, tạo ra dao động lan truyền trên dây với phương trình u=12 cos⁡(1200πt) cm, t được tính bằng giây Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v=360 m/s; sóng lan truyền đi với biên độ giảm đều theo quãng đường truyền sóng, khi sóng truyền tới đầu cố định thì biên độ của sóng tới là 6 cm. Gọi P và Q là hai điểm trên dây khi chưa có sóng truyền qua thì chúng cách nguồn các khoảng 10 cm và 55 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng trên trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây? 	A. 47 cm.	B. 48 cm.	C. 49 cm.	D. 50 cm. (ảnh 2)

Biên độ dao động của P

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài l=60 cm, một đầu cố định đầu còn lại gắn với nguồn phát dao động, tạo ra dao động lan truyền trên dây với phương trình u=12 cos⁡(1200πt) cm, t được tính bằng giây Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v=360 m/s; sóng lan truyền đi với biên độ giảm đều theo quãng đường truyền sóng, khi sóng truyền tới đầu cố định thì biên độ của sóng tới là 6 cm. Gọi P và Q là hai điểm trên dây khi chưa có sóng truyền qua thì chúng cách nguồn các khoảng 10 cm và 55 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng trên trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây? 	A. 47 cm.	B. 48 cm.	C. 49 cm.	D. 50 cm. (ảnh 3)

Một cách tương tự ta cũng tìm được

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài l=60 cm, một đầu cố định đầu còn lại gắn với nguồn phát dao động, tạo ra dao động lan truyền trên dây với phương trình u=12 cos⁡(1200πt) cm, t được tính bằng giây Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v=360 m/s; sóng lan truyền đi với biên độ giảm đều theo quãng đường truyền sóng, khi sóng truyền tới đầu cố định thì biên độ của sóng tới là 6 cm. Gọi P và Q là hai điểm trên dây khi chưa có sóng truyền qua thì chúng cách nguồn các khoảng 10 cm và 55 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng trên trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây? 	A. 47 cm.	B. 48 cm.	C. 49 cm.	D. 50 cm. (ảnh 4)

Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài l=60 cm, một đầu cố định đầu còn lại gắn với nguồn phát dao động, tạo ra dao động lan truyền trên dây với phương trình u=12 cos⁡(1200πt) cm, t được tính bằng giây Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v=360 m/s; sóng lan truyền đi với biên độ giảm đều theo quãng đường truyền sóng, khi sóng truyền tới đầu cố định thì biên độ của sóng tới là 6 cm. Gọi P và Q là hai điểm trên dây khi chưa có sóng truyền qua thì chúng cách nguồn các khoảng 10 cm và 55 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử sóng trên trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây? 	A. 47 cm.	B. 48 cm.	C. 49 cm.	D. 50 cm. (ảnh 5)
Chọn B


Bắt đầu thi ngay