Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ có đáp án

  • 277 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sóng cơ không thể lan truyền được trong môi trường


Câu 2:

Đơn vị đo cường độ âm là

Xem đáp án

I=PS. Chọn D


Câu 3:

Các đặc trưng vật lý của âm


Câu 4:

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì


Câu 5:

Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào


Câu 6:

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng


Câu 7:

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là


Câu 11:

Kết luận nào sau đây là sai khi nói về công suất P của mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và cường độ hiệu dụng I.

Xem đáp án

P0. Chọn B


Câu 12:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2).Biên độ dao động tổng hợp là.


Câu 16:

Máy biến áp là thiết bị


Câu 17:

Trong quá trình con lắc đơn dao động điều hòa thì

Xem đáp án

v=2glcosαcosα0T=mg3cosα2cosα0 đạt cực đại khi cosα=1α=0 tại vtcb. Chọn D


Câu 18:

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì


Câu 19:

Để giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải điện người ta thường


Câu 20:

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có


Câu 28:

Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thăng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng 1,6 cm. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là

Xem đáp án

Thời gian sóng truyền đến M là t1=dv=1,62=0,8s

Thời gian để M từ vtcb đi lên cho đến khi M xuống thấp nhất là t2=3T4=3.24=1,5s

Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là t=t1+t2=0,8+1,5=2,3s. Chọn D


Bắt đầu thi ngay