Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Long có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Long có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Long có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến một nút sóng gần nó nhất bằng


Câu 4:

Trong phương trình dao động điều hòa x=Acosωt+φ, radian (rad) là đơn vị của đại lượng


Câu 8:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


Câu 10:

Trong thí nghiệm với con lắc đơn, để khảo sát sự phụ thuộc của chu kì dao động của con lắc đơn vào khối lượng của quả nặng, ta làm thế nào?


Câu 11:

Chọn đáp án đúng. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x=2cos2πt+π2 (x tính bằng cm, t tính bằng s).


Câu 12:

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động


Câu 14:

Sóng ngang là sóng


Câu 15:

Khi tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha nhau thì


Câu 16:

Dao động điều hòa là dao động


Câu 19:

Âm nghe được là sóng cơ học có tần số từ


Câu 21:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện


Câu 23:

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có cùng


Câu 24:

Các đặc tính sinh lý của âm gồm


Câu 30:

Cho mạch RLC nối tiếp với các giá trị điện áp hiệu dụng U(V) như hình vẽ. Điện áp lệch pha như thế nào so với dòng điện?

Cho mạch RLC nối tiếp với các giá trị điện áp hiệu dụng U(V)  như hình vẽ. Điện áp lệch pha như thế nào so với dòng điện? (ảnh 1)

Câu 35:

Cho O, P, T, N, E, F theo thứ tự là 6 nút liên tiếp trên một sợi dây có sóng dừng. I, J, K, L là các điểm bất kì của dây lần lượt nằm trong các khoảng OP, PT, NE, EF. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

I, J, K, L lần lượt thuộc bó 1, 2, 4, 5. Chọn C


Bắt đầu thi ngay