Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Bùi Thị Xuân, Tp.HCM có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Bùi Thị Xuân, Tp.HCM có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Bùi Thị Xuân, Tp.HCM có đáp án

  • 493 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì


Câu 2:

Xét âm nghe được, âm nghe càng trầm khi

Xem đáp án

Độ cao liên quan đến tần số, tần số càng nhỏ thì âm nghe được càng trầm. Chọn A


Câu 3:

Trong dao động điều hòa khi tốc độ của vật cực tiểu thì

Xem đáp án

Khi vật ở biên ta có:

- Tốc độ đạt giá trị cực tiểu và bằng không

- Li độ có độ lớn cực đại bằng A

- Gia tốc và lực kéo về có độ lớn cực đại

Chọn C

Câu 4:

Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
Xem đáp án

Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng. Chọn A


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Biên độ dao động cưỡng bức có phụ thuộc vào lực cản của môi trường. Chọn C


Câu 6:

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng


Câu 7:

Giá trị đo của ampe kế xoay chiều cho biết


Câu 8:

Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây.

Xem đáp án

Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút thì dao động ngược pha. Chọn A


Câu 9:

Trong một mạch điện xoay chiều thì tụ điện có tác dụng:
Xem đáp án
Trong một mạch điện xoay chiều thì tụ điện có tác dụng A.Cản trở dòng điện xoay chiều  (ảnh 1)
f càng lớn thì  càng nhỏ. Chọn B

Câu 10:

Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
Xem đáp án

Vận tốc của sóng khác vận tốc dao động dao động của các phần tử vật chất. Chọn B


Câu 11:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng bộ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân cực đại là nửa bước sóng. Chọn D


Câu 15:

Đồ thị ly độ - thời gian của dao động x1 và x2 có dạng như hình vẽ bên. Hai dao động này

Đồ thị ly độ - thời gian của dao động x1 và x2  có dạng như hình vẽ bên. Hai dao động này  (ảnh 1)

 

Xem đáp án

Khi một dao động ở biên thì một dao động ở VTCB è vuông pha. Chọn D

Đồ thị ly độ - thời gian của dao động x1 và x2  có dạng như hình vẽ bên. Hai dao động này  (ảnh 2)

Bắt đầu thi ngay