Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Chí Minh có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Chí Minh có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Chí Minh có đáp án

  • 234 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một trong những đặc trưng vật lý của âm là


Câu 3:

Dao động của con lắc đồng hồ là


Câu 4:

Hai nguồn sóng kết hợp không nhất thiết phải


Câu 5:

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, tần số của dao động cưỡng bức


Câu 6:

Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần từ môi trường


Câu 20:

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là


Câu 21:

Giá trị đo của am-pe kế xoay chiều cho biết


Câu 22:

Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?


Bắt đầu thi ngay