Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 11) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 11) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 11) có đáp án

  • 258 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong quá trình dao động điều hòa, vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi
Xem đáp án

Vận tốc của vât v=Aωsinωt+φ  nên sẽ có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng hay tương đương với vật có li độ bằng không.

Chọn D


Câu 3:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6:

Biến điệu sóng điện từ là:
Xem đáp án

Biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần

Chọn C


Câu 7:

Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ 3V và điện trở trong 1Ω Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là
Xem đáp án

Gọi n là số nguồn (pin).

Bộ nguồn nối tiếp:

Ghép 3  pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ  3V và điện trở trong  1ôm Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là (ảnh 1)

Chọn A


Câu 10:

Tia nào sau đây không cùng bản chất với tia X?


Câu 11:

Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?

Xem đáp án

Cọ chiếc vỏ bút lên tóc

Chọn A


Câu 12:

Trong thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, khi chiếu một chùm tia ánh sáng mặt trời rất hẹp qua lăng kính, chùm tia ló ra khỏi lăng kính


Câu 13:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Khi vật qua vị trí cân bằng thì thế năng bằng không và động năng lớn nhất bằng cơ năng

Chọn C


Câu 14:

Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?


Câu 15:

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang lớn hơn dưới góc tới i thì

Xem đáp án

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang lớn hơn thì luôn luôn cho tia khúc xạ với r<i.

Chọn A


Câu 18:

Âm có tần số lớn hơn 20 000 Hz được gọi là
Xem đáp án

+ Sóng âm nghe được (âm thanh) có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.

+ Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm.

Sóng âm có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm. Tai ta không nghe được các hạ âm và siêu âm. Một số loài vật nghe được hạ âm (con sứa, voi, chim bồ câu.), một số khác nghe được siêu âm (con dơi, con dế, chó, cá heo.).

Chọn C


Câu 19:

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng tạo ra

Xem đáp án

Phần cảm trong máy phát điện xoay chiều là phần sinh ra cảm ứng từ

Chọn A


Câu 21:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

Xem đáp án

+ Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là nửa bước sóng.

Chọn B


Câu 22:

Theo mẫu nguyên tử Bohr, trạng thái dừng của nguyên tử

Xem đáp án

Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích=> có năng lượng xác định.

Chọn A


Câu 28:

Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn dây cảm thuần có L=1πH  có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Hãy xác định điện áp hai đầu L

Xem đáp án
Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn dây cảm thuần có L= 1/ bi H  có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng  (ảnh 1)

Biên đội I0 = 4A

+ Từ đồ thị:  T2=1,250,25.102T=2.102s

f=1T=50Hz

ω=2πf=100πrad/s

 ZL=ω.L=100π1π=100Ω . U0L=I0.ZL=4.100=400V     

+ Tại t=0,25.102=T8  (kể từ đầu) thì  (biên dương), nên lúc t = 0 thì i đang tăng do đó dựa vào VTLG suy ra :  i=I02=+22Aφ=π4. .

uL=U0Lcos(100πt+φi+π2)=400cos(100πt+π4)V. Chọn B

Câu 32:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5mm, màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D có thể thay đổi được. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ440 nmλ550 nm. M và N là hai điểm trên màn cách vị trí vân sáng trung tâm lần lượt là 6,4 mm và 9,6 mm . Ban đầu, khi  D=D1=0,8 m thì tại M và N là vị trí của các vân sáng. Từ vị trí cách hai khe một đoạn D2=1,6 m. , màn được tịnh tiến từ từ dọc theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe và ra xa hai khe đến vị trí cách hai khe một đoạn Trong quá trình dịch chuyển màn, số lần N ở tại vị trí của vân tối là 
Xem đáp án

Khi D=0,8m thì OM=kMλD1aON=kNλD1a6,4.103=kMλ.0,80,5.1039,6.103=kNλ.0,80,5.103kM.λ=4μmkN.λ=6μmλ=4(μm)kMkN=kM.32

Lập bảng với x=kM; f(x)=l; g(x)=kN ta có:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5mm, màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D có thể thay (ảnh 1)

Với 440 nmλ550 nm  và kM và kN là các số tự nhiên Þ chọn kM=8; l=0,5µm; kN=12

Khi D=1,6m thì OM=k'MλD2aON=k'NλD2a6,4.103=k'Mλ.1,60,5.1039,6.103=k'Nλ.1,60,5.103k'M.λ=2μmk'N.λ=3μmk'M=kM2=4k'N=kN2=6

Vậy khi D tăng từ D1 đến D2 thì kN giảm từ 12 về 6 khi đó N sẽ lần lượt trùng với vân tối ứng với k=11,5; 10,5; 9,5; 8,5; 7,5; 6,5 Þ 6 lần là vân tối

Chọn C


Câu 33:

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 82 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi Δt  là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị Δt  gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án

Phương trình dao động của 2 con lắc lần lượt là x1=Acosω1tπ2,  và x2=Acosω2tπ2

Trong đó ω1=gl1=100,81;ω2=gl2=100,64

Hai con lắc gặp nhau khi x1=x2ω1t=ω2t+k2πω1tπ2=ω2tπ2+k2π

t=k2πω1ω2t=π+k2πω1+ω2tmin=πω1+ω2=0,42s(chọn k=kmin ). 

Các em có thể hiểu tại thời điểm đầu tiên 2 con lắc có cùng li độ, chúng đi ngược chiều nhau.

Chọn C


Câu 34:

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1= 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
Xem đáp án

Giải chi tiết:

Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác k=±3.

Ta có: d2d1=kλ25,530=3.λλ=1,5cm.

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: v=λf=1,5.16=24cm/s

Chọn B


Câu 37:

Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây đứng yên. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Xem đáp án

+ Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kì là T2=0,05T=0,1 s

+ Tính cả hai đầu dây cố định thì trên dây có tổng cộng 4 điểm nút k=3

+ Áp dụng điều kiện xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây có hai đầu cố định:

l=kλ2=kv2fv=2flk=2lkT=2.1,23.0,1=8 m/s

Chọn A


Câu 39:

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng m=1π2  kg, được nối với lò xo có độ cứng k=100 N/m  . Đầu kia của lò xo được gắn với một điểm cố định. Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén 23 cm rồi buông nhẹ. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì tác dụng lên vật một lực F không đổi cùng chiều với vận tốc và có độ lớn F=2  N, khi đó vật dao động với biên độA1 . Biết rằng lực F chỉ xuất hiện trong  130s và sau khi lực  ngừng tác dụng, vật dao động điều hòa với biên độ A2  . Biết trong quá trình dao động, lò xo luôn nằm trong giới hạn đàn hồi. Bỏ qua ma sát. Tỉ số A1A2  bằng

Xem đáp án

Ta có:

ω=km=100π2=10π.o  rad/s → T=0,2 s.

Ban đầu đẩy vật đến vị trí lò xo nén 23 cm rồi thả nhẹ → A0=23  cm.

Khi lực F xuất hiện, vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng mới, tại vị trí này lò xo đã giãn một đoạn

Δl0=Fk=2100=2cm.

A1=Δl02+v1maxω2=Δl02+A02=22+232=4cm.

Δt=T6=130s → trong dao động mới này vật đến vị trí x=A12  và v1=3ωA12  thì lực F   ngừng tác dụng.

Khi lực F ngừng tác dụng, vật sẽ dao động quanh vị trí cân cũ

A2=Δl0+x12+v1ω2=Δl0+x12+32A12=2+22+324=27.cm.

A1A2=427=27.

Chọn B


Câu 40:

Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ: Biết UAB = 30V , f không đổi. Khi C = C1 thì UAM = 42V, UMB = 54V. Khi C = C2 thì UAM = 2UMB. Tính UMB khi đó.

Xem đáp án

Cách dùng đường tròn.

Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ: Biết UAB = 30V , f không đổi. Khi C = C1 thì UAM = 42V, UMB = 54V. Khi C = C2 thì UAM = 2UMB.  (ảnh 1)

 

 *Đặt   φ1=AM1B=AM2B

cosφ1=422+5423022.42.54=x2+2x23022.x2x.

 

Từ đó tinh được: x=23,24V .

 

Chọn C


Bắt đầu thi ngay