Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 14) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 14) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 14) có đáp án

 • 258 lượt thi

 • 40 câu hỏi

 • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Các sóng cơ có tần số f, 2f và 3f lan truyền trong cùng một môi trường với tốc độ truyền sóng
Xem đáp án

Chọn C.

Tốc độ truyền sóng trong cùng một môi trường là như nhau.


Câu 6:

Theo định luật phân rã phóng xạ thì lượng hạt nhân mẹ trong mẫu phóng xạ sẽ giảm theo thời gian với quy luật

Xem đáp án

Chọn B.

Số hạt nhân mẹ trong mẫu phóng xạ sẽ giảm theo quy luật hàm số mũ.


Câu 8:

Trong máy phát thanh đơn giản, thiết bị dùng để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số là

Xem đáp án

Chọn D.

Trong máy phát thanh đơn giản, micro là thiết bị biến dao động âm thành dao động điện với cùng tần số.


Câu 9:

Máy biến thế có tác dụng thay đổi

Xem đáp án

Chọn B.

Máy biến thế có tác dụng thay đổi điện áp của nguồn điện xoay chiều


Câu 10:

Khả năng nào sau đây không phải của tia ?

Xem đáp án

Chọn B.

Tác dụng nhiệt là tác dụng đặc trưng của tia hồng ngoại.


Câu 11:

Âm Đô do một cây đàn và một ống sáo phát ra chắc chắn có cùng

Xem đáp án

Chọn A.

Âm Đô do các nhạc cụ phát ra chắc chắn phải có cùng tần số.


Câu 12:

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có vai trò

Xem đáp án

Chọn C.

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dung phân tách chùm sáng song song đi qua nó thành nhiều chùm sáng đơn sắc.


Câu 13:

Thí nghiệm về tán sắc ánh sáng đã chứng tỏ rằng ánh sáng trắng là tập hợp của

Xem đáp án

Chọn B.

Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.


Câu 14:

Hạt tải điện trong chất bán dẫn  chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn D.

Hạt tải điện chủ yếu trong chất bán dẫn loại p là lỗ trống.


Câu 15:

Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là c=3.10^8 m/s. Sóng điện từ có tần số 6.1014 Hz thuộc vùng 
Xem đáp án

Chọn D.

Bước sóng của sóng

Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là c=3.10^8 m/s. Sóng điện từ có tần số 6.10^14 Hz thuộc vùng A. tia tử ngoại.	 (ảnh 1)

vùng ánh sáng nhìn thấy.


Câu 17:

Hạt nhân Y24  có số notron bằng
Xem đáp án

Chọn A.

Số notron trong hạt nhân là

Hạt nhân (_2^4)Y có số notron bằng A. 2.	 (ảnh 1)

Câu 18:

Một mạch điện xoay chiều, đang xảy ra cộng hưởng nếu ta tăng điện trở  trên mạch đồng thời giữ nguyên tác điều kiện khác thì kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn D.

Công suất tiêu thụ trên mạch giảm.


Câu 19:

Sóng dừng xảy ra trên một sợi dây chiều dài l, nếu sóng truyền trên dây có bước sóng λ thì hệ thức nào sau đây là sai? 
Xem đáp án

Chọn C.

Với hai trường hợp sóng dừng trên dây không tồn tại trường hợp .l=0,4λ


Câu 20:

Sóng cơ lan truyền trên một môi trường đàn hồi. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π/4 là 
Xem đáp án

Chọn C.

Độ lệch pha giữa hai phần tử sóng

Sóng cơ lan truyền trên một môi trường đàn hồi. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π/4 là A. một bước sóng.	 (ảnh 1)


Câu 21:

Trong quá trình làm thí nghiệm đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng đồng hồ bấm giờ, người làm thực nghiệm thường đo thời gian con lắc thực hiện được vài chu kì dao dộng trong một lần bấm giờ với mục đích làm
Xem đáp án

Chọn C.

Chu kì dao động của con lắc nhỏ, do đó để giảm sai số người ta thường đo thời gian con lắc thự hiện nhiều chu kì dao động.


Câu 22:

Chiếu ánh sáng có bước sóng 513 nm vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang do chất đó phát ra không thể có bước sóng nào sau đây? 
Xem đáp án
Chọn D.
Ánh sáng huỳnh quang phát ra có bước sóng luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích ⇒ λ=490nm là không thể.

Câu 23:

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách giữa vị trí cân bằng của điểm bụng và điểm nút cạnh nhau là 15 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
Xem đáp án

Chọn C.

Khoảng cách giữa vị trí cân bằng của điểm bụng và điểm nút cạnh nhau là một phần tư bước sóng bước sóng của sóng là 60cm


Câu 30:

Chiết suất của nước là n=43. Vận tốc của ánh sáng khi truyền trong nước bằng
Xem đáp án

Chọn D.

Vận tốc của ánh sáng trong môi trường nước

Chiết suất của nước là n=4/3. Vận tốc của ánh sáng khi truyền trong nước bằng A. 1,25.10^8 m/s.	B. 3.10^8 m/s. (ảnh 1)

Câu 40:

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc theo phương của lò xo trên một bề mặt nằm ngang có ma sát phân bố như hình vẽ. Ban đầu (t=0) truyền cho vật nhỏ vận tốc v0=0,2 m/s hướng về phía lò xo. Lấy g=10 m/s2 . Thời gian để vật đi qua vị trí D lần thứ hai là?

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 1)
Xem đáp án
Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 2)

Thời gian chuyển động của vật kể từ vị trí ban đầu đến khi chạm vào lò xo tại D

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 3)

Vận tốc của vật khi đến D

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 4)

Khi chạm vào lò xo, dưới tác dụng của lực đàn hồi gây bởi lò xo và lực ma sát trượt, vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng, vị trí này cách D về bên trái một đoạn

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 5)

Tần số góc của dao động

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 6)

Biên độ dao động của vật

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 7)

Vị trí D tương ứng với x=2cm. Vậy tổng thời gian là

Cho cơ hệ: lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, đầu còn lại tự do; vật nhỏ có khối lượng m=1 kg có thể chuyển động dọc (ảnh 8)


Bắt đầu thi ngay