Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 19) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 19) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 19) có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong một mạch truyền tải điện năng đi xa nếu chiều dài của dây truyền tải tăng lên gấp đôi, đồng thời các thông số khác của mạch vẫn giữ không đổi thì hao phí trên đường dây truyền tải sẽ 
Xem đáp án

Chọn C.

Công suất hao phí

Trong một mạch truyền tải điện năng đi xa nếu chiều dài của dây truyền tải tăng lên gấp đôi, đồng thời các thông số khác của mạch vẫn giữ không đổi  (ảnh 1)

Chiều dài đường dây tăng lên gấp đôi thì hao phí cũng tăng lên gấp đôi.


Câu 3:

Các photon trong một chùm sáng đơn sắc có năng lượng

Xem đáp án

Chọn D.

Các photon trong chùm sáng đơn sắc có năng lượng bằng nhau và tần số bằng nhau.


Câu 4:

Chọn đáp án sai. Ta có thể làm thay đổi từ thông qua một khung dây kín bằng cách

Xem đáp án

Chọn C.

Khung dây chuyển động trong từ trường đều thì từ thông qua khung dây không thay đổi.


Câu 7:

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào

Xem đáp án

Chọn D.

Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong.


Câu 8:

Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài, nếu tăng cường độ của chùm sáng tới lên gấp đôi thì giới hạn quang điện của kim loại

Xem đáp án

Chọn C.

Giới hạn quang điện của kim loại không phụ thuộc vào cường độ của chím sáng tới.


Câu 9:

Trong mạch dao động  lí tưởng, từ thông qua cuộn cảm thuần biến thiên cùng tần số và cùng pha với

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có

Trong mạch dao động LC lí tưởng, từ thông qua cuộn cảm thuần biến thiên cùng tần số và cùng pha với (ảnh 1)

Từ thông ϕ  luôn cùng pha với cường độ dòng điện qua mạch.


Câu 10:

Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì  

Xem đáp án

Chọn C.

Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì tần số không đổi tuy nhiên bước sóng lại thay đổi.


Câu 11:

Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ?      

Xem đáp án

Chọn A.

Các tia có bản chất là sóng điện từ là tử ngoại, hồng ngoại và gamma.


Câu 13:

Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng.

Xem đáp án

Chọn D.

Tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động của vật là khác nhau.


Câu 15:

Trong máy phát điện xoay chiều 3   pha  

Xem đáp án

Chọn D.

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha stato là phần ứng, roto là phần cảm.


Câu 16:

Phát biểu nào sau đây là đúng. Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm L thì 
Xem đáp án

Chọn A.

Đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần thì i  trễ pha so với UL  góc π2 .


Câu 17:

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng

Xem đáp án

Chọn D.

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng tăng cường độ của tín hiệu.


Câu 19:

Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng

Xem đáp án

Chọn B.

Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời ngược chiều điện trường của các electron tự do.


Câu 20:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là a, khoảng cách từ S1S2 đến màn quan sát là D, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là λ. Khi đó trên màn quan sát, vị trí có tọa độ x=Dλa
Xem đáp án

Chọn C.

Vị trí

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S_1, S_2 là a, khoảng cách từ S_1 S_2 đến màn quan sát là  (ảnh 1)

Vân sáng bậc 1.


Câu 22:

Chỉ ra phát biểu đúng. Cho hai điện tích q1q2 đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F 
Xem đáp án

Chọn C.


Câu 40:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,42 mm và λ2. Trong khoảng rộng L trên màn qua sát được 35 vạch sáng và 6 vạch tối. Biết hai trong 6 vạch tối đó nằm ngoài cùng khoảng L và tổng số vạch màu của λ1 nhiều hơn tổng số vạch màu của λ2 là 10. Bước sóng λ2
Xem đáp án

Chọn C.

Điều kiện để hệ hai vân tối trùng nhau

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1=0,42 mm và λ_2.  (ảnh 1)

Theo giả thuyết bài toàn

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1=0,42 mm và λ_2.  (ảnh 2)

giữa 6 vạch tối có  35 vạch sáng  giữa hai vạch tối liên tiếp có  7 vân sáng, 1 vân là vân trung tâm.

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1=0,42 mm và λ_2.  (ảnh 3)

tổng số vân sáng của λ1  nhiều hơn λ2  là 10 → nhiều hơn 2 trong khoảng 2 vạch tối liên tiếp.

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1=0,42 mm và λ_2.  (ảnh 4)

Thay vào (*)

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1=0,42 mm và λ_2.  (ảnh 5)


Bắt đầu thi ngay