Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 4) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 4) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 4) có đáp án

  • 282 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A.

Trong sơ đồ khối của máy phát thanh không có mạch tách sóng


Câu 2:

Đặc trưng Vật Lý gắn liền với độ to của âm là

Xem đáp án

Chọn B.

Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm.


Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, động năng Edcủa chất điểm này biến thiên với chu kì 1 s. Chu kì dao động của chất điểm này là
Xem đáp án

Chọn B.

Chu kì dao động của chất điểm gấp đôi chu kì biến thiên của động năng

T=2.(1)=2 s

Câu 4:

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Xem đáp án

Chọn D.

Một vật dao động điều hòa có thế năng cực đại khi vật ở vị trí biên.


Câu 5:

Trong mạch điện xoay chiều chứa hai phần tử là điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì điện áp hai đầu đoạn mạch

Xem đáp án

Chọn C.

Đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp chứa hai phần tử R và C thì điện áp hai đầu mạch luôn trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch.


Câu 8:

Kính hai tròng phần trên có độ tụ D1 và phần dưới có độ tụ D2>D1. Kính này dùng cho người có mắt thuộc loại nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C.

Kính này dùng cho người mắt lão và viễn.


Câu 9:

Khi chiếu chùm tia sáng màu vàng vào lăng kính thì

Xem đáp án

Chọn B.

Ánh sáng đơn sắc không bị đổi màu khi đi qua lăng kính tia ló vẫn có màu vàng.


Câu 10:

Tia tử ngoại không có tác dụng

Xem đáp án

Chọn A.

Tia tử ngoại không có tác dụng chiếu sáng.


Câu 11:

Phát biểu nào là sai khi nói về tính chất lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng?

Xem đáp án

Chọn B.

Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn tương ứng với năng lượng càng cao thì thể hiện tính chất hạt rõ hơn B sai.


Câu 13:

Cho hạt nhân Yab. Kết luận nào sau đây là đúng?
Xem đáp án

Chọn D.

Hạt nhân có b nucleon.


Câu 15:

Nếu trong cùng một khoảng thời gian, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một vật dẫn nào đó tăng lên gấp đôi thì cường độ dòng điện qua vật dẫn đó

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có

Nếu trong cùng một khoảng thời gian, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một vật dẫn nào đó tăng lên gấp đôi thì cường độ dòng điện qua vật  (ảnh 1)

điện lượng tăng lên gấp đôi thì cường độ dòng điện qua vật dẫn đó cũng tăng lên gấp đôi.


Câu 16:

Sóng âm truyền tốt nhất trong môi trường

Xem đáp án

Chọn A.

Sóng âm truyền tốt nhất trong môi trường chất rắn.


Câu 18:

Chọn đáp án đúng. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa K thì

Chọn đáp án đúng. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa K thì   A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ. (ảnh 1)
Xem đáp án

Chọn A.

Khi đóng khóa K:

dòng điện qua cuộn cảm tăng trong cuộn cảm xuất hiện dòng điện tự cảm.

dòng điện tự cảm ngược chiều với dòng điện tạo bởi nguồn nên dòng điện thực qua đèn 2 sẽ nhỏ bớt đi đèn 2 sáng từ từ.


Câu 20:

Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.


Câu 21:

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Khi hoạt động ở chế độ có tải, máy biến áp này có tác dụng làm

Xem đáp án

Chọn A.

Máy biến áp có

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Khi hoạt động ở chế độ có tải, máy biến áp này có tác dụng làm (ảnh 1)→ máy hạ áp

Câu 22:

Sóng cơ là


Câu 34:

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng λ=20 cm, nguồn sóng có biên độ a=5 cm, khoảng cách lớn nhất giữa hai bụng sóng liên tiếp có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây? 
Xem đáp án

Chọn A.

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng λ=20 cm, nguồn sóng có biên độ a=5 cm, khoảng cách lớn nhất giữa hai bụng sóng (ảnh 1)

Biên độ dao động của bụng sóng 

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng λ=20 cm, nguồn sóng có biên độ a=5 cm, khoảng cách lớn nhất giữa hai bụng sóng (ảnh 2)cm.

Hai bụng sóng liên tiếp sẽ dao động ngược pha nhau, do đó khoảng cách lớn nhất khi hai bụng sóng đến biên

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng λ=20 cm, nguồn sóng có biên độ a=5 cm, khoảng cách lớn nhất giữa hai bụng sóng (ảnh 3)

Câu 37:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn, M là vị trí cho vân sáng, N là vị trí cho vân tối. Biết MN=7,15 mm và khoảng cách giữa 2 vân sáng xa nhau nhất trong khoảng MN là 6,6 mm. Giá trị của λ là
Xem đáp án

Chọn C.

M là vân sáng và N là vân tối thì

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc  (ảnh 1)

Khoảng cách xa nhất giữa hai vân sáng trên MN tương ứng với M và vân sáng nằm ngay bên trong  

ki=6,6mm (2)

Từ (1) và (2) lập tỉ số

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc  (ảnh 2)

Tính từ vân trung tâm đến vị trí trùng nhau của hệ hai vâng tối có 3 vân sáng của bức xạ λ1 và 2 vân sáng của bức xạ λ2  có 5 vân sáng.


Câu 40:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm Avà B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với bước sóng λ. Ở mặt nước, đường tròn (C) có tâm O thuộc trung trực AB và bán kính a không đổi (2a<AB). Khi di chuyển (C) trên mặt nước sao cho tâm O luôn nằm trên đường trung trực của AB thì thấy trên (C) có tối đa 12 cực đại giao thoa. Khi trên (C) có 12 điểm cực đại giao thoa thì trong số đó có 2 điểm cách đều hai nguồn một khoảng bằng 2a. Đoạn thẳng AB gần nhất giá trị nào sau đây?
Xem đáp án
Chọn B.
Để đơn giản, ta chọn λ=1.
Dễ thấy rằng, khi di chuyển (C) mà trên (C) có tối đa 12 cực đại tương ứng với tâm O trùng với trung điểm của AB đồng thời giao điểm của (C) với AB là hai cực đại ứng với k=±3.
⇒ a=1,5
Trên (C) có 2 điểm cách đều hai nguồn tương ứng với hai điểm nằm trên trung trực Theo giả thuyết bài toánMedia VietJack
 

Bắt đầu thi ngay