Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 6) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 6) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 6) có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Hai dao động điều hòa cùng tần số có pha ban đầu là φ1  φ2 . Hai dao động này ngược pha khi


Câu 7:

Chiếu xiên một tia sáng đơn sắc từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn, khi góc tới nhỏ hơn góc giới hạn thì

Xem đáp án

+ Khi chiếu xiên góc một tia sáng từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém (chưa xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần) thì góc khục xạ luôn lớn hơn góc tới.  

Chọn B.


Câu 10:

Tia hồng ngoại có cùng bản chất với tia nào sau đây?


Câu 11:

Một điện tích thử q (dương) đặt tại một điểm trong điện trường đều, chịu tác dụng của lực điện trường F. Cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích được xác định bằng công thức

Xem đáp án

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó và được xác định bằng công thức: E=Fq.

Chọn A.


Câu 12:

Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 15:

Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?

Xem đáp án

Cường độ dòng điện không đổi I=qt.

Chọn D.


Câu 16:

Số nơtrôn có trong hạt nhân  74186W  

Xem đáp án

Chọn B : 186-74= 112


Câu 18:

Âm có tần số lớn 20000Hz được gọi là


Câu 19:

Máy phát điện hoạt động nhờ hiện tượng


Câu 25:

Hạt nhân   2656Fe có năng lượng liên kết riêng là 8,8MeV/nuclôn.  Cho 1u= 931,5MeVc2 . Độ hụt khối của hạt nhân  2656Fe  

Xem đáp án

Chọn A . Năng lượng liên kết của hạt nhân  2656Fe : 8,8. 56= 492, 8MeV => Δu=Wlk931,5=8,8.56931,5=0,529u


Câu 32:

Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định nguồn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

Xem đáp án

+ Khi chưa dịch chuyển ta có:  xM=kλ.Da=5λ.Da     (1)                

 + Khi dịch chuyển ra xa M chuyển thành vân tối lần thứ 2 chính là vân tối thứ tư: (k’ = 3)

(M từ vân sáng bậc 5 thành vân tối bậc 5 (lần 1), rồi tới vân tối bậc 4 (lần 2))

+ Dùng công thức: => xt=(k'+0,5)λ.Da=>xM=7λ.(D+0,75)2a   (2)

+Từ (1) và (2), ta có: D = 1,75 m → λ = 0,60 μm . Chọn A


Câu 34:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 9,6cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, P là điểm cực tiểu giao thoa cách A và B lần lượt là 15cm   17,5cm giữa P và đường trung trực của đoạn thẳng AB có hai vân giao thoa cực tiểu khác. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AP là

Xem đáp án

Chọn D

 P là điểm cực tiểu giao thoa, giữa P và đường trung trực của đoạn thẳng AB có hai vân giao thoa cực tiểu khác: k’ =2: d2-d1=(k'+0,5)λ  . Thế số: 17,5-15=(2+0,5)λ=>λ=1cm

Tại P: kp =2,5. Tại A: kA=d2-d1λ=ABλ=9,61=9,6

Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AP là: kA =3;4;5;6;7;8;9 => 7 giá trị kA thỏa.


Câu 35:

Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=40Ω  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=32πH.  Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uR   giữa hai đầu điện trở theo thời gian t. Biểu thức của u theo thời gian t (t tính bằng s) là

Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở  R=40 ôm và cuộn cảm thuần có độ tự cảm (ảnh 1)
Xem đáp án

Chọn A

 Từ đồ thị ta có T=25.10-3ω=2πT=80π(rad/s);

uR=60.cos80πt+π3(V)   và uR cùng pha với i. và tanφ=ZLR=40340=3=>φ=π3

u=6040.402+(403)2.cos80πt+π3+π3=120.cos80πt+2π3(V).


Câu 36:

Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 50mW  . Trong một giây nguồn phát ra 1,3.1017  phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: đồng; nhôm; canxi; kali và xesi có giới hạn quang điện lần lượt là    0,30μm;0,36μm; 0,43μm;0,55μm  0,58μm .

 Lấy  h=6,6251034 J.s;c=3108m/s.  Số kim loại không xảy ra hiện tượng quang điện là

Xem đáp án

Chọn A

Ta có hcλ=p.tN=50.103.11,3.1017λ=0,51.106=0,51μm.

Xét điều kiện để có thể xảy ra hiện tượng quang điện ( λλ0 )ta có số kim loại xảy ra hiện tượng quang điện là 2, ứng với các bước sóng   .

Nên có số kim loại không xảy raλ=0,51μm>λ0 ) hiện tượng quang điện là 3, ứng với các bước sóng  0,30μm;0,36μm;0,43μm;   .

 


Câu 37:

Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc 10rad/s. Trên dây A là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB=9cm và AB=3AC  . Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa  A và C là 5cm   . Tốc độ dao động của điểm B khi nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểmC  

Xem đáp án

+ AB là khoảng cách giữa nút và gần bụng nhất   AB=λ4.λ=4AB=36cm

Mặt khác AB=3ACAC=3cm=λ12.  do đó điểm C dao động với biên độ AC=AB2

+ Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, khoảng cách giữa A và C là

Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc 10rad/s. Trên dây A là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C (ảnh 1)

+ Khi B đi đến vị trí có li độ bằng biên độ của C

vB=32vBmax=32ωAB=403  cm/s

Chọn A


Câu 38:

Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1  tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là 20232022   . Tại thời điểmGiả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y.  (ảnh 1) thì tỉ lệ đó là

Xem đáp án
Tại thời điểm t1: Số hạt X:  N=N0eλt1 ; Số hạt Y:   ΔN=N0(1eλt1)

Tỉ số => ΔNN=1eλt1eλt1=20232022=>eλt11=20232022 eλt1=20232022+1=40452022 (1)

Tại thời điểm t2: tương tự ta có tỉ số :

ΔN'N'=eλt21=eλ(t1+2T)1=eλt1.eλ2T1=eλt1.e2ln21=4eλt11=70791011. Đáp án D.


Câu 40:

Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ: Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

U = 100 V. Khi C = C1 thì UAM = 20V, UMB 802  V. Khi C = C2 thì UAM lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó.

Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ: Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là  U = 100 V. (ảnh 1)
Xem đáp án

Đại số không liên quan đến góc.

*Khi C = C1 ta có:1002=UR2+UL202(802)2=UR2+UL2        UL=80UR=80ZLR=1.

Chuẩn hóa:   R=1ZL=1

*Khi  C  = C2 thì UCmax: ZC0=R2+ZL2ZL=12+121=2UCmax=U1ZLZC0=100112=1002V.


Bắt đầu thi ngay