Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý Sở GD Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý Sở GD Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý Sở GD Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 6:

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là


Câu 9:

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau dây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?


Câu 12:

Chọn phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần?

Xem đáp án

Dao động tắt dần vừa có lợi, vừa có hại. Chọn D


Câu 14:

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Xem đáp án

Đang có ZLZC>0 mà ω=2πfZLZCZLZC tăng

cosφ=RR2+ZLZC2 giảm.

Chọn A


Câu 18:

Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây

Xem đáp án

ΔP=I2R=P2RU2cos2φU50 thì ΔP502.

Chọn D


Câu 19:

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

Xem đáp án

a=ω2x.

Chọn B


Câu 23:

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x= 4 cos (pi t + pi/4) cm (ảnh 1)Tại thời điểm t = 1s, tính chất chuyển động của vật là

Xem đáp án

4π+π4=43π4 nhanh dần theo chiều dương.

Chọn A


Câu 24:

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Xem đáp án
λ=vfvới f không đổi và v tăng nên λ tăng.
Chọn D

Câu 26:

Tốc độ truyền sóng cơ học phụ thuộc vào


Câu 27:

Phát biểu nào sau đây là không đúng. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện ω=1LC thì

Xem đáp án
Cộng hưởng. Chọn C

Câu 30:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì tần số dao động của con lắc sẽ

Xem đáp án

f=12πglf2f1=l1l2=11,210,91=91%=1009%

Chọn D


Câu 31:

Dây AB dài 40cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM= 14 cm. Tổng số bụng sóng trên dây AB là

Xem đáp án

BM=λ4+3.λ2=14λ=8cm

l=k.λ240=k.82k=10.

Chọn B


Câu 34:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 12 giây. Trong 4 giây đầu vật đi quãng đường s, trong 2 giây tiếp theo đi được quãng đường S. Trong 2 giây tiếp theo vật đi được quãng đường là

Xem đáp án

Trong 4s+2s=6s=T2 đi được S+S=2AS=A

Trong 2s=T6π3 đi được quãng đường S thì vật đi từ x1=A2 đến x2=A2(đối xứng qua vtcb)

Trong 2s tiếp theo sẽ đi từ x2=A2 đến biên được quãng đường là A2=S2.

Chọn B


Câu 36:

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 84 cm với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trong các phần tử trên dây mà tại đó sóng tới và sóng phản xạ lệch nhau Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 84 cm với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trong các phần (ảnh 1) (k là các số nguyên) thì hai phần tử dao động ngược pha cách nhau gần nhất là 8 cm. Trên dây, khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

Xem đáp án

A=a2+a2+2a2cosπ3=a3=Ab32

Hai điểm ngược pha có biên độ Ab32 gần nhau nhất đối xứng qua nút 2.λ6=8λ=24

l=k.λ284=k.242k=7

Hai điểm cùng pha có biên độ Ab2 xa nhau nhất thuộc bó 1 và bó 7 cách đầu cố định λ12

dmax=l2.λ12=842.2412=80cm. Chọn A


Bắt đầu thi ngay