Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Đô Lương 1 ,Nghệ An có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Đô Lương 1 ,Nghệ An có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Đô Lương 1 ,Nghệ An có đáp án

  • 257 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Các đặc tính sinh lí của âm bao gồm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 6:

Trong dao động điều hoà

Xem đáp án

gia tốc a=v’ => gia tốc sớm pha π2 so với vận tốc => đáp án D


Câu 9:

Sóng ngang là sóng có phương dao động

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 10:

Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Xem đáp án
Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?  A. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C (ảnh 1)mạch cộng hưởng hoặc chỉ có điện trở => đáp án C

Câu 11:

Một sóng dừng có bước sóng λ . Hai nút sóng kế tiếp cách nhau

Xem đáp án

sóng dừng thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp hoặc bụng sóng liên tiếp là một nửa bước sóng => đáp án A


Câu 12:

Chọn câu sai khi nói về dao động tắt dần?

Xem đáp án
dao động tắt dần có lợi ( bộ giảm xóc ) và cả hại tùy theo mục đích sử dụng => đáp án B

Câu 14:

Một sóng lan truyền với tốc độ v=20m/s có bước sóng λ= 4m . Chu kỳ dao động của sóng là ?
Xem đáp án

áp dụng công thức T=λv=4200=0,02s => đáp án D


Câu 15:

Một vật dao động điều hoà theo phương trìnhMột vật dao động điều hoà theo phương trình  x=2cos ( 5 bit + bi/3) (cm) . Biên độ dao động và tần số góc của vật là ? (ảnh 1). Biên độ dao động và tần số góc của vật là ?

Xem đáp án

từ phương trình dao dộng điều hòa  x=Acos(ωt+φ) => biên độ A=2cm và tần số gócMột vật dao động điều hoà theo phương trình  x=2cos ( 5 bit + bi/3) (cm) . Biên độ dao động và tần số góc của vật là ? (ảnh 2)=> đáp án C


Câu 16:

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trìnhMột chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5 cos 2bi t ( cm) , chu kỳ dao động của chất điểm là (ảnh 1), chu kỳ dao động của chất điểm là

Xem đáp án

từ phương trình dao dộngđiều hòa  x=Acos(ωt+φ) => tần số gócMột chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5 cos 2bi t ( cm) , chu kỳ dao động của chất điểm là (ảnh 2) =>chu Kì Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5 cos 2bi t ( cm) , chu kỳ dao động của chất điểm là (ảnh 3)=>đáp án D


Câu 18:

Hệ số công suất của một đoạn mạch xoay chiều làHệ số công suất của một đoạn mạch xoay chiều là cos phi= R/ căn R^2+ (omega L-1/ omega C)^2. Để tăng hệ số công suất của đoạn mạch,  (ảnh 1). Để tăng hệ số công suất của đoạn mạch, ta có thể giữ nguyên các đại lượng còn lại và ?

Xem đáp án

từ công thức

Hệ số công suất của một đoạn mạch xoay chiều là cos phi= R/ căn R^2+ (omega L-1/ omega C)^2. Để tăng hệ số công suất của đoạn mạch,  (ảnh 2)

 =11+(ωL1ωC)2R2

Để tăng hệ số công suất => mẫu giảm => R tăng => đáp án C


Câu 24:

Người ta truyền điện năng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Với điện áp hiệu dụng truyền đi là U thì công suất hao phí trên đường dây là P . Nếu tăng điện áp hiệu dụng truyền đi lên nU thì công suất hao phí là ?

Xem đáp án

công suất hao phí trên dường dây là

ΔP=P12U2.R => công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế => nếu hiệu điện thế tăng n  lần thì công suất hao phí trên đường dây giảm n2 =>ΔP'=ΔPn2=> đáp án B


Câu 25:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?


Câu 28:

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí âm?

Xem đáp án

đáp án D. Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm , không phải đặc trưng vật lý


Câu 32:

Một sợi dây đàn hồi treo lơ lửng dài 1 m, trên dây có sóng dừng với 3 nút sóng. Biết tần số sóng bằng 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là ?

Xem đáp án

số nút sóng =k+1=3 => k=2

Áp dụng công thức sóng dừng trên sợi dây có 1 đầu cố định và 1 đầu tự do ( lơ lửng )

Một sợi dây đàn hồi treo lơ lửng dài 1 m, trên dây có sóng dừng với 3 nút sóng. Biết tần số sóng bằng 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là ? (ảnh 1)

 => đáp án C


Câu 35:

Mạch RLC nối tiếp có R=100Ω ; L=2πH , f=50Hz. Biết i nhanh pha hơn u một góc π4(rad) . Điện dung C có giá trị là ?

Xem đáp án

Biết i nhanh pha hơn u một góc π4(rad) => hiệu điện thế trễ pha π4(rad) so với cường độ dòng điện =>=>tanφ=ZLZCR=1

=>tanφ=ZLZCR=1=>200ZC100=1

=>ZC=300=>C=1ωZC=1100Π.300=1043Π(F)=1003Π(μF)=>Đáp án C


Câu 36:

Dòng điện có cường độ là hàm cos hay sin đối với thời gian gọi là ?

Xem đáp án

đáp án B


Câu 37:

Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật ?


Câu 39:

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp hai đầu mạch làCho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp hai đầu mạch là u= 200 cos 100bi t V, biết Zc= 100ôm, Zl= 200ôm (ảnh 1)V, biết Zc=100Ω, ZL=200W, cường độ hiệu dụng của mạch là I=22, cosφ=1. X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (R0, L0, C0) mắc nối tiếp. Hỏi X chứa những linh kiện gì? Xác định giá trị của các linh kiện đó?

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp hai đầu mạch là u= 200 cos 100bi t V, biết Zc= 100ôm, Zl= 200ôm (ảnh 2)
Xem đáp án

cosφ=1hiện tượng cộng hưởng  R0=UI=50Ω

          => cảm kháng bằng dung kháng , màCho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp hai đầu mạch là u= 200 cos 100bi t V, biết Zc= 100ôm, Zl= 200ôm (ảnh 3)

 => mạch có chứa C0

với ZCb=ZC+ZCo=200=>ZCo=100=>C0=104Π(F)

Và khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tổng trở của mạch là Z=R0=UI=50Ω

=>Đáp án A


Câu 40:

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz (ảnh 1), sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy không dao động. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là?

Xem đáp án

M là điểm dao động với biên độ cực đại  d2d1=kλ

Giữa M và trung trực còn có ba dãy không dao động ( ba dãy cực tiểu ) =>M thuộc cực đại bậc ba =>k=3

=>d2d1=3λ=2521=>λ=43=>v=λ.f=40cm/s

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz (ảnh 2)

=> đáp án A


Bắt đầu thi ngay