Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 160 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Sóng cơ truyền theo trục Ox với phương trình u=acosπ(4t0,02x) (cm, s). Tốc độ truyền  của sóng này là

Xem đáp án

u=acos2π2tx100f=2Hzλ=100cmv=λf=200cm/s

Chọn D


Câu 6:

Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời: i = 2cos (100πt), (trong đó i tính bằng A còn t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

I=I02=2A

Chọn C


Câu 8:

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời  gian và


Câu 9:

Khi nói về sóng âm phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

 Đơn vị của mức cường độ âm W/m2. Chọn A


Câu 10:

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng


Câu 11:

Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi


Câu 12:

Cáp quang dùng để truyền internet gồm phần lõi và phần vỏ. Chiết suất của phần lõi và phần  vỏ cần thỏa mãn điều kiện gì?

Xem đáp án

Để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần, ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang nhỏ. Chọn B


Câu 14:

Một dây dẫn điện thẳng được đặt vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ.   Đường sức từ quay ngược chiều kim đồng hồ. Chiều của dòng điện là

Một dây dẫn điện thẳng được đặt vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ.   Đường sức từ quay ngược (ảnh 1)
Xem đáp án

Áp dụng quy tắc nắm tay phải, khum bàn tay phải sao cho các ngón tay theo chiều đường sức, ngón cái hướng ra chỉ chiều dòng điện. Chọn B


Câu 20:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

E0=NBS.2πf=NBS.2πnp

Chọn A


Câu 22:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ. Khi máy hoạt động tạo ra điện  áp xoay chiều u=220cos(100πt)(V). Rôto

quay với tốc độ

Xem đáp án

f=n.p=ω2πn.4=100π2πn=12,5vong/s=750vong/phut

Chọn B


Câu 25:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


Câu 26:

Hai âm cùng cao độ là hai âm có cùng:


Câu 28:

Các nhà du hành làm việc trên trạm không gian quốc tế ISS được cân bằng thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án

T=2πmk

Chọn D


Câu 33:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4s. Biết trong mỗi chu kỳ dao động, thời gian xo bị giãn gấp 2

lần thời gian xo bị nén. Lấy g = π2 m/s2. Chiều  dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc

Xem đáp án

T=2πΔlgΔl=0,04m=4cm

Trong 1 chu kì thời gian lò xo giãn bằng 2 lần lò xo nén => thời gian lò xo nén là T3

Trong nửa chu kì thời gian nén là T6 ứng với thời gian đi từ biên A về A/2

Δl=AA2=A2A=8cmL=2A=16cm . Chọn C


Câu 35:

Một con lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m = 1 kg được đặt    trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục

lò xo, hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Vật tích điện q=+2.105Cđặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với

chiều dương từ M đến O (tại M lò xo nén 10 cm, tại O lò xo không biến dạng), có độ lớn 5.104 V/m. Ban đầu giữ vật ở M rồi buông nhẹ để

con lắc dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương

Xem đáp án

F=q.E=2.105.5.104=1NFms=μmg=0,1.1.10=1N

Trong nửa chu kì đầu, vật chuyển động cùng chiều điện trường với Fd=FmsFFms nên vật dao động quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ 10cm.

Trong nửa chu kì sau (khi đến biên dương và quay lại) vật chuyển động ngược chiều điện trường nên hợp lực Fd và Fms cản trở chuyển động vật thì khi vật dao động quanh VTCB có:

F=k.x+Fd+Fms=0x=0,02m=2cm là độ lệch VTCB mới.

Biên dao động mới A'=Ax=8cm.

                   Vận tốc lớn nhất: vmax=ω.A'=kmA'=1001.8=80cm/s. Chọn C


Câu 40:

Trên một sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng λ. A là một điểm nút, B là một điểm bụng và C là một điểm gần A nhất mà trong một chu kì T, thời gian độ lớn li độ của B nhỏ hơn biên độ của C là T3. Khoảng cách AC bằng:

Xem đáp án

Trong 1 chu kì, thời gian độ lớn li độ B nhỏ hơn biên độ C là T3 nên thời gian ngắn nhất để li độ B đi từ biên B đến vị trí bằng biên độ tại C là T12

Độ lệch pha giữa nút AC: ΔφAC=2π.ACλ=π6AC=λ12. Chọn C


Bắt đầu thi ngay