Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Lê Thánh Tông, Hồ Chí Minh (Lần 3) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Lê Thánh Tông, Hồ Chí Minh (Lần 3) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Lê Thánh Tông, Hồ Chí Minh (Lần 3) có đáp án

  • 238 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


Câu 5:

Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất quang năng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng


Câu 7:

Thân thể con người có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?


Câu 9:

Trong sóng điện từ thì vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm luôn dao động


Câu 10:

Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp ở hai đầu đoạn mạch thì

Xem đáp án

ZC=1ωC=12πfC

Chọn A


Câu 11:

Trong quá trình phát sóng vô tuyến, phát biểu nào sau đây đúng về sóng âm tần và sóng mang?


Câu 12:

Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận


Câu 14:

Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với


Câu 15:

Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e= 100 căn bậc hai 2 cos ( 100 pi t)(V) (ảnh 1) (t tính bằng giây). Nếu rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút thì số cặp cực của máy phát điện là

Xem đáp án

f=ω2π=100π2π=50Hz

f=np50=60060.pp=5

Chọn C


Câu 18:

Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính


Câu 19:

Pin quang điện hoạt động dựa trên


Câu 20:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian


Câu 21:

Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là


Câu 22:

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 1200o C thì phát ra


Câu 23:

Một con lắc đơn đang dao động tắt dần trong không khí. Lực nào sau đây làm dao động của con lắc tắt dần?


Câu 24:

Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa trên một trục

Xem đáp án

F=kx

Chọn D


Câu 25:

Đơn vị đo mức cường độ âm là


Câu 26:

Trong hệ đơn vị SI, tần số dao động là số lần dao động vật thực hiện được trong


Câu 27:

Quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ gọi là̀

Xem đáp án

λ=vT

Chọn B


Câu 34:

Khảo sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 0,5m có hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Tần số sóng có giá trị từ 17Hz đến 25Hz. Để trung điểm của dây là một nút sóng thì tần số sóng bằng

Xem đáp án

l=k.λ2=kv2f0,5=k.42fk=f417<f<254,25<k<6,25

Để trung điểm là nút thì k chẵn k=6f=24Hz.

Chọn B


Câu 37:

Tại hai điểm A,B cách nhau 14cm thuộc mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 2cm. M là điểm thuộc mặt nước cách A và B lần lượt là 7cm và 12 cm. Điểm N thuộc mặt nước đối xứng với M qua AB. Số hypebol cực đại cắt đoạn MN là

Xem đáp án
Tại hai điểm A,B cách nhau 14cm thuộc mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt (ảnh 1)

72x2=12214x2x3,607

kM=MAMBλ=7122=2,5

kH=HAHBλ=x14x23,4

Vậy có 1 hypebol k = -3 cắt đoạn MN.

Chọn B


Câu 39:

Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều

Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) (ảnh 1)Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) (ảnh 2)người ta thu được đồ thị công suất của mạch điện xoay chiều theo biến trở R như hình vẽ (đường 1 là của u1 và đường 2 là của u2). Khi sử dụng điện áp u2 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất là
Xem đáp án

Đường 1 có P1=U12RR2+ZLC12110=U12.25252+ZLC12150=U122ZLC1ZLC157,27ΩU1131,07V

Tại giao điểm đường 1 và 2 thì 110=131,072.RR2+57,272R131,19Ω

Đường 2 có P2=U22RR2+ZLC22110=U22.131,19131,192+ZLC22=U22.2322322+ZLC22ZLC2174,46ΩU2199,88V

P2max=U222ZLC=199,8822.174,46114,5W.

Chọn A


Bắt đầu thi ngay