Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Lý Đô Lương 4, Nghệ An có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Lý Đô Lương 4, Nghệ An có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Lý Đô Lương 4, Nghệ An có đáp án

  • 193 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Khi nói về hệ số công suất cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?
Xem đáp án
Với đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cosφ=1. Chọn A

Câu 10:

Hiện tượng nào sau đây được ứng dụng để mạ điện?

Xem đáp án

Hướng dẫn  

Chọn C


Câu 11:

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi


Câu 13:

Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn


Câu 14:

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto


Câu 15:

Máy biến áp là thiết bị


Câu 18:

Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng


Câu 19:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì


Câu 20:

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?


Câu 40:

Trong một giờ thực hành một học sinh muốn sử dụng một quạt điện loại 110V-100W hoạt động ở điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 100Ω thì đo thấy cường độ hiệu dụng trong mạch là 0,5 A và công suất của quạt điện đạt 80%. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? 
Xem đáp án

Quy đổi quạt điện thành cuộn dây rL

Khi R=100Ω  thì UR=IR=0,5.100=50V

Pq=UrI100.0,8=Ur.0,5Ur=160V

U2=UR+Ur2+UL22202=50+1602+UL2UL=1043V

tanφrL=ULUr=1043160cosφrL=16299=const

Khi quạt hoạt động bình thường thì I=PqUrLcosφrL=100110.16/299=529988A
U2=UR2+UrL2+2URUrLcosφrL2202=UR2+1102+2UR.110.16/299UR114,226V

R=URI=114,2265299/88116,26=100+16,26Ω. Chọn C


Bắt đầu thi ngay