Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Nguyễn Thị Minh Khai ,Hồ Chí Minh có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Nguyễn Thị Minh Khai ,Hồ Chí Minh có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Nguyễn Thị Minh Khai ,Hồ Chí Minh có đáp án

  • 197 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc.

Xem đáp án

A=A12+A22+2A1A2cosΔφ. Chọn A


Câu 4:

Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương.


Câu 5:

Hai sóng kết hợp là hai sóng.


Câu 7:

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm có liên quan mật thiết với.


Câu 9:

Đối với dòng điện xoay chiều, tụ điện có tác dụng.

Xem đáp án

Hướng dẫn  

 ZC=1ωC=12πfCfcàng lớn thì ZC  càng nhỏ. Chọn C


Câu 11:

Sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì chiều dài dây phải bằng


Câu 12:

Kết luận nào sai khi nói về hệ số công suất (cosφ)  của đoạn mạch xoay chiều?

Xem đáp án

0cosφ1. Chọn A


Câu 17:

Lực kéo về của con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ là.


Câu 18:

Với cùng một công suất truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây.

Xem đáp án

ΔP=I2R=P2RU2cos2φU20 thì P400 . Chọn D


Câu 19:

Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang, vận tốc của chất điểm bằng 0 khi chất điểm chuyển động qua vị trí mà

Xem đáp án

v=0 tại biên. Chọn D


Câu 20:

Chu kì của dao động điều hòa là.


Câu 23:

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là


Câu 24:

Dao động duy trì là một dao động.


Câu 27:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?


Câu 28:

Ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn là.

Xem đáp án

T=2πlg. Chọn D


Câu 34:

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện có biểu thức i=52cos100πt(A) ; Biết tụ điện có điện dung C=250πμF  ; Điện áp giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là.

Xem đáp án

ZC=1ωC=1100π.250π.106=40Ω 

U0=I0ZC=52.40=2002 (V)

 trễ pha hơn i là . Chọn A


Bắt đầu thi ngay