Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT Tam Phước, Đồng Nai có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT Tam Phước, Đồng Nai có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí THPT Tam Phước, Đồng Nai có đáp án

 • 251 lượt thi

 • 40 câu hỏi

 • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là


Câu 3:

Chọn câu chưa chính xác.

Xem đáp án

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần và chu kì không tăng dần. Chọn C


Câu 4:

Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường


Câu 5:

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn:


Câu 6:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng


Câu 7:

Chọn phát biểu đúng khi nói về sự phản xạ sóng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ…


Câu 8:

Âm thanh là sóng cơ học có tần số khoảng:


Câu 10:

Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với đặc trưng vật lý nào sau đây?


Câu 11:

Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều


Câu 12:

Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần thì.


Câu 16:

Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào


Câu 17:

Trong dao động cơ điều hòa, hai đại lượng nào sau đây luôn biến thiên ngược pha nhau?

Xem đáp án

a=ω2x. Chọn A


Câu 21:

Chọn ý sai.

Một sóng truyền đi trên mặt chất lỏng với phương trình Chọn ý sai. Một sóng truyền đi trên mặt chất lỏng với phương trình u=2cos(10πt-πx/3) với x(m), u(cm), t(s). Giả sử khi lan truyền biên độ luôn không đổi. Từ phương trình sóng ta tìm được: A. Tần số sóng là 5 Hz		B. Bước sóng bằng 6 m C. Tốc độ truyền sóng bằng 30 cm/s	D. Biên độ sóng bằng 2 cm (ảnh 1)

 với x(m), u(cm), t(s). Giả sử khi lan truyền biên độ luôn không đổi. Từ phương trình sóng ta tìm được:

Xem đáp án

f=ω2π=10π2π=5Hz

π3=2πλλ=6

v=λf=6.5=30m/s

. Chọn C


Câu 22:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có 2 đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng


Câu 31:

Xem đáp án

x=x1+x2=4π6+8π2=43π3. Chọn A


Câu 35:

Đặt một điện áp xoay chiều Đặt một điện áp xoay chiều u=100√2 cos⁡(100t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/π (H) và tụ điện có điện dung C=(2.〖10〗^(-4))/π (F). Biểu thức dòng điện trong đoạn mạch này là (ảnh 1)vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (W), cuộn cảm thuần có độ tự cảmĐặt một điện áp xoay chiều u=100√2 cos⁡(100t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/π (H) và tụ điện có điện dung C=(2.〖10〗^(-4))/π (F). Biểu thức dòng điện trong đoạn mạch này là (ảnh 2) và tụ điện có điện dung Đặt một điện áp xoay chiều u=100√2 cos⁡(100t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/π (H) và tụ điện có điện dung C=(2.〖10〗^(-4))/π (F). Biểu thức dòng điện trong đoạn mạch này là (ảnh 3). Biểu thức dòng điện trong đoạn mạch này là

Xem đáp án

ZL=ωL=100π.1π=100ΩZC=1ωC=1100π.2.104π=50Ω

i=uR+ZLZCj=1002050+10050j=2π4. Chọn D


Bắt đầu thi ngay