Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Đề thi thử thpt quốc gia môn Vật Lí mới nhất có lời giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia môn Vật Lí mới nhất có lời giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lí mới nhất (Đề 1)

  • 1492 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Động lượng được tính bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Đơn vị của động lượng p là

kg.m/s = N.s


Câu 3:

Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

Xem đáp án

Đáp án C

Trong các môi trường thì tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong chân không là lớn nhất (c = 3.108 (m/s))


Câu 8:

Khi hoạt động, trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào có điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các dụng cụ trên, chỉ có ấm điện thì điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng.


Câu 9:

Chọn hình vẽ đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi nam châm chuyển động ra xa ống dây thì từ thông qua ống dây giảm, từ trường cảm ứng Bc  sẽ cùng chiều với B . Từ quy tắc “Nắm tay phải” ta suy ra chiều của ic như hình b


Câu 10:

Một cái cọc cắm thẳng đứng trong một bể rộng, đáy nằm ngang, chứa đầy nước. Phần cọc nhô lên mặt nước dài 0,6m. Bóng của cọc trên mặt nước dài 0,8m; ở dưới đáy bể dài l,7m. Tính chiều sâu của bể nước. Chiết suất của nước là 4/3

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi AB là phần cọc nhô lên mặt nước; BC là phần cọc ngập trong nước; BI là bóng của cọc trên mặt nước; CE là bóng của cọc dưới đáy bể.

- Chiều sâu của bể nước:


Câu 11:

Điều tiết mắt là thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh của vật khi quan sát hiện lên ở

Xem đáp án

Đáp án C

Mắt muốn quan sát được vật thì ảnh của vật phải hiện lên ở màng lưới của mắt


Câu 13:

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong giao động điều hòa thì sau mỗi chu kì dao động có bốn thời điểm thế năng của vật bằng động năng của vật, ứng với x=±A2 và v=±ωA2

x1=A2,v1=ωA2x2=-A2,v2=ωA2x3=A2,v3=-ωA2x4=-A2,v4=-ωA2


Câu 21:

Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

nghĩa là i sớm pha π4so với u


Câu 24:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không có điện trở thuần?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số f’ = 2f, nghĩa là bằng hai lần tần số cường độ dòng điện trong mạch


Câu 26:

Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tử ngoại


Câu 27:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím


Câu 29:

Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng

Xem đáp án

Đáp án A

Với các ánh sáng đơn sắc trên thì

nên khi chiếu ánh sáng đỏ vào thì chất lỏng không thể phát ra ánh sáng huỳnh quang màu vàng 


Câu 31:

Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4W. Lấy h=6,625.10-3(J.s); c=3.108(m/s). Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1s là

Xem đáp án

Đáp án A

- Năng lượng của một phô tôn là:

- Số phô tôn phát ra trong mỗi giây (t = 1s) là:


Câu 32:

Phóng xạ β-

Xem đáp án

Đáp án D

Phóng xạ β- là loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng


Câu 37:

Cho D1, D2D3 là ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của D1D2 có phương trình x12=33cosωt+π2cm . Dao động tổng hợp của D2D3 có phương trình x23=3cos ωt(cm). Dao động D1 ngược pha với dao động D3. Biên độ của dao động D2 có giá trị nhỏ nhất là

Xem đáp án

Đáp án A

Từ dữ kiện đã cho ở đề bài, vẽ giản đồ vecto như hình vẽ, với:

+ Dao động tổng hợp x12 được biểu diễn bằng vecto

+ Dao động tổng hợp x23 được biểu diễn bằng vecto

Với tam giác vuông được tạo bởi các cạnh A12 và A23, ta thấy:


Bắt đầu thi ngay