Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý cực hay, có lời giải

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý cực hay, có lời giải

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý cực hay, có lời giải (Đề 1)

  • 1667 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa

Xem đáp án

 Đáp án A

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng (tại đây lực kéo về đổi chiều).


Câu 2:

Một vật nhx = Acos(ωt +φ)ỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình  Vận tốc của vật có biểu thức là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Đáp án D

Cơ năng của một vật dao động điều hòa bằng động năng của vật tới vị trí gia tốc đổi chiều.


Câu 4:

Khi một vật dao động điều hòa thì

Xem đáp án

Đáp án D

Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí mà gia tốc của vật bằng 0.


Câu 5:

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Gia tốc cực đại amax = ω2A = 59,22 cm/s2


Câu 11:

Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 5cos(πt +π/6) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2 = 10 Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Xem đáp án

Chọn D

Gia tốc của vật có độ lớn cực đại: amax = ω2A = 50 cm/s2


Câu 15:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng 22 cm là:

Xem đáp án

Chọn A.

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng A/2 T/4 = 0,5 (s) 


Câu 20:

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Xem đáp án

Chọn C.

Chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần.


Câu 21:

Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Vecto vận tốc và vecto gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.


Câu 22:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vecto gia tốc của chất điểm có

Xem đáp án

Chọn D.

a = -ω2x nên gia tốc luôn hướng về VTCB và độ lớn tỉ lệ với li độ x.


Câu 25:

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt/3) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2017 tại thời điểm

Xem đáp án

Chọn D.

Cách 1: Giải PTLG. T = 2πω = 3

20172 = 1008 dư 1


Cách 2: Dùng VTLG

 

Quay một vòng qua li độ x = -2 cm là hai lần. Để có lần thứ

2017 = 2.1008 + 1 thì phải quay 1008 vòng và quay thêm một góc 2π/3 tức tổng góc quay: φ = 1008.2π + 2π/3

thời gian:

 

 


Câu 27:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm. Trong một chu kì, tỉ số thời gian dãn và nén của lò xo là 2. Tình tần số dao động của con lắc. Lấy g = π2 m/s2 

Xem đáp án

Chọn A.

Lò xo dãn khi -A l0 và nén khi l0 x A Vì thời

gian dãn gấp đôi thời gian nén nên l0 = A/2 = 0,04 m 

Tần số: 


Câu 28:

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 10 cm là

Xem đáp án

Chọn D.

Thòi gian dài nhất ứng với vật đi chậm nhất => Vật đi xung quanh vị trí biên (vd biên x = A), đi từ x = A/2 đến x = A rồi về x = A/2. Thời gian đi đó sẽ là:


Câu 30:

Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 3,5 (s) vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

Xem đáp án

Chọn C.

Chọn lại gốc thời gian t = t0 = 3,5 s thì pha dao động có dạng:

Để tìm trạng thái ban đầu ta cho t = -3,5 s thì 


Câu 31:

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ m1. Ban đầu giữa vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án

+ Giai đoạn 1: Cả hai vật cùng dao động với biên độ A, tần số góc ω = km1 +m2 và tốc độ cực đại v0 = ωA

+ Giai đoạn 2: Đến VTCB m2 tách ra khỏi m1 thì

*m1 dao động điều hòa với tần số góc ω' = km1 và biên độ

(vì tốc độ cực đại không đổi vẫn là v0!).

*m2 chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 và khi m1 đến vị trí biên dượng (lần 1) thì m2 đi được quãng đường 
 

Lúc này khoảng cách giữa hai vật:Bắt đầu thi ngay