Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Toán Trắc nghiệm tính chất giao ba đường phân giác trong tam giác có đáp án

Trắc nghiệm tính chất giao ba đường phân giác trong tam giác có đáp án

Trắc nghiệm tính chất giao ba đường phân giác trong tam giác có đáp án (nhận biết)

  • 406 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I. Khi đó:

Xem đáp án

Hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I mà ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm nên AI là phân giác của góc A.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I. Khi đó:

Xem đáp án

Tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I nên I là điểm cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Em hãy chọn chọn câu đúng nhất

Xem đáp án

+ Trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến nên đáp án A sai. Loại đáp án A.

+ Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác cách đều ba cạnh của tam giác là đúng. Chọn đáp án B.

+ Trong một tam giác, đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cũng đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy sai vì tính chất này không phải đúng với mọi tam giác. Loại đáp án C.

+ Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó sai vì giao điểm của ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó. Loại đáp án D.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Em hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

" Ba đường phân giác của tam giác giao nhau tại 1 điểm. Điểm đó cách đều ... của tam giác đó"

Xem đáp án

Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho ΔABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác. Khi đó ta có:

Xem đáp án

I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác nên I cách đều ba cạnh của ΔABC. Loại đáp án A

Ta có: ΔABC cân tại A, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác nên AI vừa là đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác của BAC^ . Mà G là trọng tâm của ΔABC nên A,G,I thẳng hàng. Chọn B

Đáp án cần chọn là B


Câu 6:

Cho tam giác ABC, I là giao của ba đường phân giác;IDAB,IEAC. Khi đó

VietJack

Xem đáp án

Xét tam giác ABC, I là giao của ba đường phân giác

ID=IE (tính chất)

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương