IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Toán Trắc nghiêm Toán 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (Có đáp án)

Trắc nghiêm Toán 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (Có đáp án)

Bài tập: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai có đáp án

  • 393 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là √a và -√a

Chọn đáp án B.


Câu 2:

 32 = ... nên ... = 3. Hai số thích hợp điều vào chỗ trông lần lượt là?

Xem đáp án

 32 = 9 nên 9 = 3 .

Nên hai số cần điền là 9 và 9

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x2 = a

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Tính 

Xem đáp án

 72 = 49 nên √49 = 7

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


Câu 7:

Căn bậc hai không âm của 0,36 là:

Xem đáp án

0,36 có hai căn bậc hai là: - 0,6 và 0,6

Do đó, căn bậc hai không âm là 0,6

Chọn đáp án B


Câu 8:

196 bằng:

Xem đáp án

Ta có: √196 = 14

Chọn đáp án A


Câu 9:

Tìm x nguyên để A = x - 32 có giá trị nguyên biết x < 30

Xem đáp án

Để A nhận giá trị nguyên thì √x - 3⋮2 ⇒ √x - 3 là số chẵn

Suy ra, x là một số chính phương lẻ

Vì x < 30 nên x12;32;52 hay x ∈ {1; 9; 25}

Chọn đáp án C


Câu 10:

Trong các số 12321; 5,76; 2,5; 0,25 số nào không có căn bậc hai là số hữu tỉ?

Xem đáp án

Ta có:

12321 có hai căn bậc hai là 111 và – 111 đều là các số hữu tỉ

5,76 có hai căn bậc hai là 2,4 và – 2,4 đều là các số hữu tỉ

0,25 có hai căn bậc hai là 0,5 và – 0,5 đều là các số hữu tỉ

Chọn đáp án C


Câu 16:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương