Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Toán Trắc nghiệm Toán hình 9 ôn tập chương IV có đáp án

Trắc nghiệm Toán hình 9 ôn tập chương IV có đáp án

Trắc nghiệm Toán hình 9 ôn tập chương IV có đáp án (Nhận biết)

  • 419 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn câu sai. Cho hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao h. Khi đó

Xem đáp án

Ta có hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao h. Khi đó

+ Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq = 2πRh nên A đúng

+ Diện tích toàn phần của hình trụ là Stp = 2πRh + 2πR2 nên B đúng

+ Thể tích khối trụ là V = πR2h nên C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có:

+ Thể tích hình nón có chiều cao h và bán kính đáy R là V =  13πR2h nên A đúng

+ Diện tích hình cầu có bán kính R là S = 4πR2 nên C đúng

+ Đường sinh của hình nón có chiều cao h và bán kính R là l =R2+h2 nên D đúng

+ Thể tích khối cầu có bán kính R là V =  43πR3 nên B sai

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương