IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Toán Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án

Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án

Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án (Nhận biết)

  • 518 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?


Câu 2:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

VietJack

Xem đáp án

Ta có cot P = NPMN<=> NP = MN. cot P

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Ta có:

+) Theo định lý Py-ta-go ta có a2 = b2 + c2 nên C đúng.

+) Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

b = a. sin B = a. cos C; c = a. sin C = a. cos B; b = c. tan B = c. cot C;

C = b. tan C = b. cot B

Nên A, D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng :

Xem đáp án

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng : 

+) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc cạnh huyền nhân với cosin góc kề.

+) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc kề.

Đáp án cần chọn là D.


Câu 5:

Cho phát biểu sau : ‘Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với …………. góc đối hoặc nhân với cotan góc kề. Điền từ thích hợp vào ô trống.

Xem đáp án

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng : 

+) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc cạnh huyền nhân với cosin góc kề.

+) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc kề.

Đáp án cần chọn là C.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương