IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Toán Trắc nghiệm Hệ thức Vi-et và ứng dụng có đáp án

Trắc nghiệm Hệ thức Vi-et và ứng dụng có đáp án

Trắc nghiệm Hệ thức Vi-et và ứng dụng có đáp án (Nhận biết)

  • 963 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a 0) có hai nghiệm x1; x2. Khi đó:


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a 0) có a – b + c = 0. Khi đó:


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a 0) có a + b + c = 0. Khi đó:


Câu 4:

Cho hai số có tổng là S và tích là P với S2  4P. Khi đó nào dưới đây?


Câu 5:

Hai số u = m; v = 1 – m là nghiệm của phương trình nào dưới đây?


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương